Ελλάκτωρ: Σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα μετασχηματισμού – Ολόκληρη η πρόταση της διοίκησης για την επόμενη μέρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα μετασχηματισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως σημειώνει η διοίκηση του ομίλου.

Με ανακοίνωση της η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρουσιάζει την πρότασή της για την επόμενη ημέρα και τις δράσεις της για τον μετασχηματισμό της εταιρείας.

“Η επόμενη μέρα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ήδη ξεκινήσει” επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση όπου αναλύεται βήμα βήμα ο οδικός χάρτης για τη νέα εποχή ανάπτυξης.

Αναλυτικά:

“Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που και έφερε τον Όμιλο στην κορυφή, αντιλαμβανόμενη τις τρέχουσες προκλήσεις, ηγείται και εγγυάται της υλοποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου αναδιοργάνωσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο επιτυχίας και επίτευξης των στόχων του Ομίλου

Σε αυτό το πλαίσιο με διορατικότητα έχει ήδη ξεκινήσει από το 2017 και υλοποιεί ένα πρόγραμμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών εγκεκριμένων από το σύνολο του Δ.Σ.. Βασικοί στόχοι του μετασχηματισμού είναι:

 • η υιοθέτηση νέας ευέλικτης οργανωτικής δομής
 • η ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
 • η υιοθέτηση τεχνοκρατικού μοντέλου διοίκησης
 • η αξιοποίηση συνεργειών
 • η δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους και τους ανθρώπους της

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλλουν ώστε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον εγχώριο και διεθνή κατασκευαστικό χάρτη.

Το πλάνο διοικητικής, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης

 • Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σχεδιάσε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ένα πλάνο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, με στόχο:

(α) μείωση του δανεισμού του Ομίλου της τάξεως των 390 εκατ. ευρώ

(β) την επαναφορά της μερισματικής απόδοσης

(γ) την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου κατά 200 εκ. ευρώ από την αποεπένδυση μη αποδοτικών / περιφερειακών δραστηριοτήτων και την επένδυση των αντληθέντων κεφαλαίων σε έργα προστιθέμενης αξίας (συγκεκριμένα στις παραχωρήσεις).

Αυτές οι πρωτοβουλίες θα μειώσουν το βάρος εξυπηρέτησης δανεισμού, ώστε να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην απόδοση μερισμάτων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

 • Συρρίκνωση διοικητικών εξόδων με τελικό στόχο τη μείωση τους κατά 27% έως το 2019 (ανεξάρτητη μελέτη PWC)

Το πλάνο της νέας εταιρικής διακυβέρνησης

 • Ανανέωση της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου και εισαγωγή νέων ανεξάρτητων μελών
 • Τριετές πλάνο βελτίωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε πλήρη εξέλιξη
 • Συνεργασία με τη διεθνή εταιρία συμβούλων στρατηγικής Roland Berger με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία αξίας τόσο για τους μετόχους, όσο και για τους πελάτες της.
 • Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς παρέμβασης. Από τις αρχές του 2018 έχουν προσληφθεί υψηλόβαθμα στελέχη στους κλάδους (Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, HR, IT, Controlling & σύντομα αναμένεται να καλυφθεί η θέση του Group CFO)
 • Περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου λειτουργίας ακεραιότητας και επιχειρηματικής δεοντολογίας
 • Αναδιοργάνωση και βελτίωση εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών (risk management, διαχείριση συμβάσεων, υποδομές ΙΤ, πολιτικές και διαδικασίες HR)

Η πρόταση της άλλης πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα, στερείται στρατηγικής στόχευσης και καθιστά το μέλλον αβέβαιο.

 • Η πρόταση Καλλιτσάντση δεν εστιάζει στους τομείς εκείνους στους οποίους η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ασύγκριτο στρατηγικό πλεονέκτημα, αλλά στον τεμαχισμό του Ομίλου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή αξίας για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης είναι η συνεργασία και η συμμετοχή των εργαζομένων και είναι απορίας άξιο πως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί όταν στους τομείς ευθύνης τους απασχολούνται σήμερα 105 εργαζόμενοι ενώ στους υπόλοιπους τομείς 8200. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να διασφαλίσουν με ομαλό τρόπο τη ριζική αναδιάρθρωση που με τόσο «κενό λόγο» ευαγγελίζονται; Στέλνει παντελώς λάθος μηνύματα σε όλες τις κατευθύνσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, καθιστώντας το μέλλον του Ομίλου αβέβαιο.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο οδικός χάρτης για την νέα εποχή ανάπτυξης

 • Σήμερα και χάρη στην συλλογική δουλειά και το σχεδιασμό της Διοικητικής Ομάδας, η ριζική αναδιάρθρωση και αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν τεθεί οι βάσεις για τη μετάβαση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη νέα εποχή ανάπτυξης.
 • Η στρατηγική έχει αναλυθεί εξαντλητικά ως πρώτο βήμα για οποιοδήποτε πλάνο αναδιοργάνωσης (κάτι που λείπει παντελώς από την άλλη πρόταση).
 • Η δύσκολη απόφαση της αποεπένδυσης από κεφαλαιοβόρες δραστηριότητες δημιουργεί τις προϋποθέσεις διατήρησης και μεγέθυνσης του Ομίλου
 • Η επικέντρωση και εστίαση στους 3 βασικούς άξονες δραστηριοποίησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Κατασκευές, Παραχωρήσεις, Περιβάλλον) δημιουργεί αυξημένες λειτουργικές και χρηματο-οικονομικές συνέργειες. Το νέο μοντέλο επί τη βάση μιας Στρατηγικής και Λειτουργικής Εταιρείας Συμμετοχών ενισχύει σημαντικά την αξιοποίηση αυτών των συνεργειών παράγοντας υψηλή προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους του Ομίλου, αλλά και για την ελληνική οικονομία ευρύτερα.
 • Παράλληλα απαραίτητο και συμπληρωματικό βήμα συνιστά η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση με στόχο τη μετατροπή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από μια χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών (financial holding company) σε μία Στρατηγική και Λειτουργική Εταιρία Συμμετοχών (strategic & operational holding company)

  1. Κατασκευές: η ατμομηχανή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σηματοδοτεί ότι η βασική γεωγραφική περιοχή δράσης της για μεγάλα και μεσαία έργα υποδομής εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα και η Ν.Α. Ευρώπη. Σε εξειδικευμένους τομείς όπως το περιβάλλον, τα έργα Metro καθώς και έργα Φωτοβολταίκών Πάρκων όπου διαθέτει τεχνογνωσία και ιδιόκτητες τεχνολογίες, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, εστιάζοντας στην «φύση» των έργων και όχι στις τοπικές δομές. Τα διαχρονικά αποτελέσματα της Κατασκευής αποδεικνύουν ότι εκεί ακριβώς έχει επιτύχει και τα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας

2.Παραχωρήσεις: Το ανάχωμα του Ομίλου

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία εταιρεία Παραχωρήσεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, με μοναδική εμπειρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει δημιουργήσει σημαντικές επιχειρησιακές γνώσεις και ικανότητες ανάπτυξης έργων και μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά περίπλοκες συμβατικές σχέσεις

Οι κατασκευές αποδίδουν ιστορικά (2010-2017) περίπου το 70%-80% των εσόδων του Ομίλου, ενώ κατά την ίδια περίοδο ο τομέας Παραχωρήσεων συνεισφέρουν το 60%-70% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA)

Το ισχυρό Pipeline Παραχωρήσεων- Εγγύηση της νέας εποχής ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Το «pipeline» έργων παραχώρησης αποτελεί την εγγύηση νέας εποχής ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ περιλαμβάνει κατασκευαστικό αντικείμενο ύψους € 7,1 Δις με την απαιτούμενη εισφορά ιδίων κεφαλαίων από την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις να εκτιμάται σε € 0,8 δις.

3.Περιβάλλον: Νέος περιβαλλοντικός βραχίονας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με κορυφαία θέση στην Ευρώπη

Με την ενοποίηση των κλάδων Στερεών Αποβλήτων και Υγρών Αποβλήτων, η ΑΚΤΩΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, κύριος μοχλός ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποκτά κρίσιμο μέγεθος και δυνατότητα μόχλευσης ενόψει των νέων απαραίτητων επενδύσεων σε περιβαλλοντικές υποδομές στην Ελλάδα που υπερβαίνουν τα 3 δις ευρώ Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης των σχετικών τεχνολογιών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εντοπίζονται σε αγορές όπως της Α. Ευρώπης, ΗΠΑ (όπου έχει αναδειχθεί reserved preferred bidder για έργο στο Connecticut|) και Τουρκίας. Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο θα ενισχύσει την παρουσία του ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο περιβάλλον του μέλλοντος.

Κατασκευές, Παραχωρήσεις, Περιβάλλον: Αποτελεσματικός συνδυασμός για μεγιστοποίηση κερδοφορίας

 • Οι 3 τομείς αλληλοεπιδρούν δημιουργώντας λειτουργικές και χρηματοοικονομικές συνέργειες που παράγουν αυξημένη αξία.
 • Επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερο διαμοιρασμό της γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units)
 • Καθιστούν ευκολότερη τη διεκδίκηση κατασκευαστικών έργων λόγω της μεγάλης και συσσωρευμένη τεχνογνωσίας και εμπειρίας
 • Αξιοποιούν το εύρος των δυνατοτήτων του Ομίλου που επιτρέπει τη συμμετοχή σε έργα με πολλαπλούς ρόλους, ενώ του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει έργα σε διαφορετικούς τομείς καθώς διαθέτει ασύγκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οφείλεται:
  • σε καινοτόμες /ιδιόκτητες τεχνολογίες
  • σε Υπερσύγχρονο εξοπλισμό
  • στο πολύπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και ικανότητας και μετατροπή της σε επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και λειτουργική κερδοφορία

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.