Εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις: Οριστικοποιείται το καθεστώς έκδοσής τους – Ποιους αφορά

Οριστικοποιείται το καθεστώς κρίσης των εκκρεμών αιτήσεων για απονομή επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), απλοποιώντας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες προς όφελος των αιτούντων, σε ικανοποίηση των αιτημάτων σημαντικού αριθμού υποψήφιων συνταξιούχων του ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο του υποδιοικητή Α΄ του ΕΤΕΑΕΠ, δικηγόρου, Επαμεινώνδα Ατσαβέ.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιείται το καθεστώς στο οποίο υπάγονται αιτήσεις που έχουν οριστικά κριθεί και απορριφθεί, πριν από τη μεταβολή της νομοθεσίας και την έναρξη του Ν. 4387/2016 στις 13 Μαΐου 2016 και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και δεν έχουν κριθεί οριστικά. Επίσης, καθορίζεται ποιος είναι χρόνος έναρξης συνταξιοδότησης για αιτήσεις δικαιούχων που έχουν υποβληθεί, πριν από την εφαρμογή του αρ. 8 του Ν. 4578/2018, δηλαδή πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Σε περιπτώσεις αιτημάτων λήψης επικουρικής σύνταξης που αφορούσαν διαδοχική ασφάλιση σε ενταχθέντες φορείς στο ΕΤΕΑΕΠ και είχαν απορριφθεί λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος σε κάποιον από τους φορείς, πριν την έναρξη ισχύος του αρ.19 Ν 4387/2016 , γίνεται δεκτό ότι, εφόσον οι αιτούντες επανέλθουν με νέα αίτηση, οι αιτήσεις τους αυτές θα κρίνονται με το ευνοϊκότερο καθεστώς που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης και η έναρξη συνταξιοδότησης θα ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης. Για αντίστοιχες αιτήσεις που κατά την 13/5/2016 δεν έχουν κριθεί οριστικά γίνεται δεκτό ότι η αίτηση συνταξιοδότησης ανατρέχει στην 13.5.2016.

Υπενθυμίζουμε ότι με το άρ.19 Ν.4387/2016 , ο χρόνος που έχει διανυθεί στον πρώην φορέα επικουρικής ασφάλισης στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε υποχρέωση υπαγωγής, λογίζεται συνολικά ως χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ. Επομένως για όλους τους αιτούντες επικουρικής σύνταξης που έχουν διαδοχική ασφάλιση, το αίτημά τους θα κρίνεται με το ευνοϊκότερο καθεστώς του αρ.19 του Ν.4387/2016 και θα προσμετράται ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους στην θεμελίωση και στον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης.

2. Η έναρξη συνταξιοδότησης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του αρ.8 Ν. 4578/2018 , δηλαδή τις 3/12/2018 και δεν έχουν κριθεί οριστικά (με την έκδοση απόφασης του ΔΣ του Ταμείου επί ενστάσεως του ασφαλισμένου ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας άσκησης ένστασης), διέπεται από τις ειδικότερες καταστατικές διατάξεις του κατά περίπτωση ενταχθέντος στο ΕΤΕΑΕΠ φορέα, εκτός εάν οι διατάξεις του αρ.8 Ν.4578/2018 είναι ευνοϊκότερες και καταλήγουν στην ταχύτερη έναρξη συνταξιοδότησης για τον ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζουμε ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4578/2018 και μετά, το δικαίωμα επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Επομένως, αποφασίζεται ότι σε κάθε περίπτωση θα ισχύει η ευνοϊκότερη διάταξη για τον ασφαλισμένο σχετικά με την έναρξη της συνταξιοδότησής του είτε αυτή απορρέει από τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων ταμείων είτε από την εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4578/2018 . “

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.