Εφορία: «Σαφάρι» σε πιστωτικές κάρτες, δάνεια και θυρίδες – Σε ποιες περιπτώσεις αίρεται το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών Αρχών της Εφορίας μπαίνουν καταθέσεις, θυρίδες, κινήσεις πιστωτικών καρτών και δανείων από το φθινόπωρο και μετά: Μάλιστα, θα «ανοίξουν» υποθέσεις οι οποίες θα πάνε χρονικά ακόμη και 10 χρόνια πίσω, εφόσον βεβαίως προκύπτουν ενδείξεις για διακίνηση «μαύρου χρήματος». Αν, λοιπόν, δοθεί εντολή γι’ αυτού του τύπου τον έλεγχο αίρεται το τραπεζικό, φορολογικό, επαγγελματικό και όποιο άλλο απόρρητο έναντι των δημοσίων υπηρεσιών.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, των θυρίδων, των πιστωτικών καρτών και των δανείων, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μιας δεκαετίας πίσω, από την υποβολή του αιτήματος της αρμόδιας Αρχής Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ή από άλλο φορέα.

Τα στοιχεία που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

 Οι αρμόδιες αρχές καταθέτουν αιτήματα παροχής πληροφοριών που αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για κάθε πρόσωπο που ελέγχεται: Ειδικά για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι πληροφορίες αυτές είναι άμεσα προσβάσιμες, απευθείας και χωρίς παρεμβολές.

Η Αρχή παρέχει εγκαίρως, κατόπιν αιτήματος από Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) άλλου κράτους/μέλους, πληροφορίες που ανακτώνται μέσω του μηχανισμού ανταλλαγής στοιχείων που έχει συσταθεί.

Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες και μπορεί να αναζητηθούν μέσω του μηχανισμού είναι οι εξής:

 1. Για τον κάτοχο λογαριασμού πελάτη: το ονοματεπώνυμο, συμπληρωμένο είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται, είτε με ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης,
 2. Για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού πελάτη: το ονοματεπώνυμο, συμπληρωμένο είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται είτε με έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης,
 3. Για τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον λογαριασμό πληρωμών: ο αριθμός ΙΒΑΝ ή ο μοναδικός αριθμός λογαριασμού και η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού και το προοδευτικό υπόλοιπο, καθώς και η κίνηση του λογαριασμού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων – από το αίτημα – δέκα (10) ετών.
 4. Για την ενεργή θυρίδα ασφαλείας: το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, συμπληρωμένο είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται είτε έναν ενιαίο αριθμό αναγνώρισης και τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.
 5. Για τον λογαριασμό χορηγήσεων: η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού, καθώς και η κίνηση αυτού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων – από το αίτημα – δέκα (10) ετών,
 6. Για τις πιστωτικές κάρτες: η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος της κάρτας, καθώς και η κίνηση αυτής για τη χρονική περίοδο των τελευταίων – από το αίτημα δέκα (10) ετών.

Ποιες Αρχές είναι αρμόδιες για το «μαύρο χρήμα»

Οι Αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη δίωξη του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος είναι 8 συνολικά και συγκεκριμένα οι ακόλουθες:

 1. Το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (π.χ. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, ΥΕΔΔΕ κ.λπ.)
 2. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 3. Τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών
 4. Η Οικονομική Αστυνομία,
 5. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ,
 6. Ο οικονομικός εισαγγελέας,
 7. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς,
 8. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Όλες οι παραπάνω Αρχές, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), που αποτελεί τον κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν:

 • λογαριασμούς πληρωμής,
 • τραπεζικούς λογαριασμούς προσδιοριζόμενους από αριθμό ΙΒΑΝ,
 • θυρίδες ασφαλείας, και
 • κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών (card acquirers) με έδρα το εξωτερικό και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ