52 Κυριακές το χρόνο ανοιχτά τα καταστήματα

52 Κυριακές το χρόνο ανοιχτά τα καταστήματα

Έως και 52 Κυριακές το χρόνο θα μπορούν να λειτουργούν τα μικρά εμπορικά καταστήματα (μέχρι 250 τ.μ.), με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη ενώ όλα τα καταστήματα, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου θα ανοίγουν – πάντα σε προαιρετική βάση- επτά Κυριακές το χρόνο κατά τις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και εκπτώσεων.

Αυτή είναι η ρύθμιση για την Κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Αθανάσιος Σκορδάς και αναμένεται να κατατεθεί εντός της ημέρας στη Βουλή.

Με τη ρύθμιση αυτή, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, η Ελλάδα εναρμονίζεται με το καθεστώς που επικρατεί στις χώρες της ΕΕ και ιδίως στους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, επιχειρείται να ξαναζωντανέψουν τα κέντρα των πόλεων, παρέχεται η δυνατότητα στους τουρίστες να κάνουν αγορές προς όφελος της οικονομίας και δίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μικρές επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων. Σύμφωνα δε με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ που επικαλέστηκε ο υπουργός, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές μπορεί να δημιουργήσει έως και 30.000 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο του εμπορίου, ενώ με την ενίσχυση του ανταγωνισμού θα απαλλάξει τους καταναλωτές από επιβάρυνση της τάξης των 309 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Το ποσό αυτό, όπως ανέφερε ο υφυπουργός κ. Θ. Σκορδάς προκύπτει από την αναμενόμενη – σύμφωνα με τη μελέτη – αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών. Η μελέτη του ΟΟΣΑ καταδεικνύει επίσης ότι στο διάστημα 1999-2011 η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης προχώρησε σε μερική ή ολική απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.

Η ρύθμιση για τις Κυριακές, που είναι αποτέλεσμα συμφωνίας των δύο κομμάτων τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, προβλέπει ειδικότερα ότι:

-Όλα τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν επτά Κυριακές το χρόνο (δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, την Κυριακή των Βαΐων και από μία Κυριακή στις τέσσερις εκπτωτικές περιόδους του έτους που καθιερώνονται).

-Τα μικρά, έως 250 τ.μ. που δεν ανήκουν σε αλυσίδες, shops-in-a-shop, εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά πολυκαταστήματα και εκπτωτικά χωριά, θα μπορούν, πάντα σε εθελοντική βάση, να λειτουργούν όλες τις Κυριακές. Προβλέπεται επιπλέον ότι ο Αντιπεριφερειάρχης (ο Δήμαρχος στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά), μπορεί σε διάστημα δύο μηνών να εκδώσει απόφαση που θα ορίζει πόσες Κυριακές (από καμία έως τις 45 που απομένουν πέραν των 7) θα επιτρέπεται να είναι ανοικτά τα καταστήματα, στην περιοχή του. Αν δεν εκδοθεί απόφαση, τότε οι έμποροι θα είναι ελεύθεροι να λειτουργούν τα καταστήματα όσες Κυριακές θέλουν. Θα ληφθεί επίσης μέριμνα ώστε τα καταστήματα να ανοίγουν μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, με ρύθμιση που θα ορίσει το εύρος του ωραρίου της Κυριακής. Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ακόμη ότι με τη ρύθμιση δεν θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα.

Σημειώνεται, ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γ. Καμίνης έχει ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, που σημαίνει ότι στην πρωτεύουσα θα πρέπει να αναμένεται δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη σειρά ρυθμίσεων για την αγορά, την προστασία του καταναλωτή, τους ελέγχους κλπ. Συγκεκριμένα:

-Θεσπίζονται άλλες δύο ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι πέρα από τις τακτικές που παραμένουν. Οι τακτικές εκπτώσεις θα γίνονται από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις πινακίδες η παλιά και η νέα τιμή και προαιρετικά το ποσοστό έκπτωσης.

-Για τις «πειραγμένες αντλίες» και γενικά την καταδολίευση των οργάνων μέτρησης, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις που ήδη ισχύουν, προβλέπονται ειδικές ποινικές κυρώσεις και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ειδικά για τους πρατηριούχους καυσίμων προβλέπεται επιπλέον και αφαίρεση της δυνατότητας απόκτησης άδειας για λειτουργία παρόμοιας επιχείρησης είτε από τον ίδιο τον παραβάτη, είτε από το σύζυγο ή τους συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού. Οι έλεγχοι στα πρατήρια θα γίνονται και με ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά, που θα μετρά επακριβώς την ποσότη��α καυσίμου η οποία παρελήφθη.

-Για την αγορά καυσίμων, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επιβάλλεται η σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιριών χονδρικής και πρατηρίων. Οι συμβάσεις θα διαρκούν μέχρι 5 χρόνια και σε αυτές θα πρέπει να αποτυπώνεται εκ των προτέρων η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων, το ύψος και η χρονική διάρκεια που θα χορηγούνται οι εκπτώσεις και οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων και η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς. Στόχος είναι ο περιορισμός του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης και της νοθείας στην αγορά καυσίμων. Υπενθυμίζεται ότι τα συστήματα ελέγχου εισροών -εκροών εγκαθίστανται ήδη στα πρατήρια καυσίμων με επιδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο όπως επεσήμανε και ο υπουργός καθυστέρησε εξαιτίας γραφειοκρατικών προβλημάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

-Αντικειμενικοποιούνται οι κυρώσεις, με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει το εύρος στα πρόστιμα που ίσχυε μέχρι τώρα (από-έως), ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις διακριτικής εφαρμογής του νόμου και να περιοριστούν οι ευκαιρίες διαφθοράς. Σε περίπτωση καταβολής του προστίμου εντός 30 ημερών και εφόσον ο παραβάτης παραιτηθεί από το δικαίωμα προσφυγής, το πρόστιμο μειώνεται κατά 50 %. Προβλέπονται επίσης, πέραν των διοικητικών, ειδικές ποινικές κυρώσεις για ορισμένες κατηγορίες παραβάσεων ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα τους (π.χ. νοθεία τροφίμων).

-Καταργούνται απαρχαιωμένες αγορανομικές διατάξεις που θέτουν εμπόδια στη λειτουργία της αγοράς και έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

 

Πηγή: ΑΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ