Με τίτλο: «Επιδότηση στις δόσεις των δανείων» κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews.