Νέοι κανόνες στην ΕΕ για τις μπαταρίες

Το ΕΚ θα συζητήσει και θα ψηφίσει για νέα μέτρα της ΕΕ σχετικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την απόρριψη μπαταριών, πριν από τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στις 10 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τους προτεινόμενους νέους κανόνες που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, από τον σχεδιασμό έως την απόρριψή τους. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ζητήσουν αυστηρότερες απαιτήσεις βιωσιμότητας και επιδόσεων, καθώς και αυστηρότερους στόχους για τη συλλογή αποβλήτων, την αποδοτικότητα της ανακύκλωσής τους, αλλά και την ανάκτηση υλικού από αυτές. Επιθυμούν επίσης η βιομηχανία μπαταριών να ακολουθήσει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα επιμέλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

Το Δεκέμβριο του 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητά τους. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των μπαταριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η πρωτοβουλία συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική.

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.