Ρύθμιση – «ανάσα»

Ρύθμιση – «ανάσα»

Ρύθμιση – ανάσα των στεγαστικών δανείων, με επιδοτούμενο επιτό­κιο, που είχαν χορηγηθεί σε δικαιούχους του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.

Σε σημερινή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, οριστικοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των δανειοληπτών στη ρύθμιση η οποία αφορά 97.343 ενεργά δάνεια και όλες τις συμβεβλημένες με τον τ. ΟΕΚ τράπεζες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη­τας, Θανάσης Σκορδάς, ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, Γιώργος Στεργίου, ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστος Γκόρ­τσος, ο διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώρ­γος Καμπουράκης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θόδωρος Αμπατζόγ­λου.

Βάσει της ρύθμισης, οι τράπεζες θα δέχονται επιμήκυνση των δανείων κατά μέγιστο 10 έτη, χωρίς να χάνεται η επιδότηση επιτοκίου και, έτσι, θα επιτυγ­χάνεται μία σημαντική μείωση στη μηνιαία καταβαλλόμενη τοκοχρεολυτική δόση που – κατ’ εκτίμηση – θα κινηθεί μεσοσταθμικά στο 50% (ανάλογα και σε ποιο έτος ζωής του δανείου βρίσκεται).

Δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση είναι όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το συμβατικό χρόνο διακοπής των 180 ημερών.

Τα δάνεια αυτά ήταν 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον τ. ΟΕΚ Τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ για τα πρώτα 9 έτη.

Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011. Ως γνωστόν, ο ΟΕΚ καταργήθηκε το Φεβρουάριο του 2012 με το ν.4046/’12.

Στη συνέχεια, με το ν. 4144/’13 κατέστη καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ ο ΟΑΕΔ, ο οποίος σήμερα έχει και την αρμοδιότητα.

Για την υλοποίηση της ρύθμισης, θα ακολουθήσουν:

– Νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα αναληφθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου.

– Έκδοση Κ.Υ.Α. του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ρύθμισης, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με παρότρυνση του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, εργαστήκαμε αθόρυβα, αλλά εντατικά και παρουσιάζουμε σήμερα μία ακόμη σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία.

Μία ρύθμιση, βαθιά ανάσα σε 97.343 οικογένειες εργαζομένων που έχουν λάβει στεγαστικά τραπεζικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Αυτό επετεύχθη, χάρη στην αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, το διοικητή του ΟΑΕΔ και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τους οποίους και ευχαριστώ όλους δημόσια.

Το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Δημιουργούμε σε στέρεες βάσεις και με όρους δικαιοσύνης, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, έναν ισ­χυρό ιστό κοινωνικής προστασίας. Χτίζουμε από την αρχή το κοινωνικό πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας.

Γι΄ αυτό το λόγο, με μεθοδικότητα και σχέδιο, ήδη τους προηγούμενους μήνες:

– Θεσπίσαμε οικογενειακά επιδόματα που δίνονται πλέον από το πρώτο και το δεύτερο παιδί, χωρίς γραφειοκρατία, στοχευμένα και με απόλυτα διαφανή τρόπο.

– Διασφαλίσαμε τη συνέχιση λειτουργίας των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και θεσπίσαμε το καινοτόμο πρόγραμμα «Κατ΄ οίκον Κοινωνική Φροντίδα».

– Καλύψαμε συνολικά τις οικογένειες, που δικαιούνταν το πρόγραμμα βρε­φονηπιακών σταθμών.

– Επεκτείναμε το βοήθημα ανεργίας και στους αυτοαπασχολούμενους.

– Επαναφέραμε το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού και

– Καθιερώσαμε, για πρώτη φορά, ετήσια κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά ανέργων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Σήμερα, συνεχίζουμε, παρουσιάζοντας αυτή τη σημαντική ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, φέρνουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μία σημαντική κοινωνική καινοτομία, ένα νέο και ολοκληρωμένο θεσμό που θα αποτελέσει τον ισχυρό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα του αύριο».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Θανάσης Σκορδάς, δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή κυβερνητική πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των βελτιώσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και των διευκολύνσεων για τους ενήμερους δανειολήπτες, που θεσπίσαμε τον Ιούνιο.

Αποτελεί ουσιαστική ελάφρυνση για 97.343 οικογένειες βιοπαλαιστών, που τα φέρνουν πέρα με μεγάλη δυσκολία.

Όλοι όσοι μας ακούν, ένα πράγμα πρέπει να ξέρουν: Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, για να στηρίξουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη με τη λήψη και άλλων δράσεων».

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστος Γκόρ­τσος, ανέφερε τα εξής:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα δανειοληπτών και, όπως μόλις προαναφέρθηκε, η μείωση της δόσης για τους ενδιαφε­ρόμενους δανειολήπτες αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας θα είναι εξαιρετικά σημαντική και μεσοσταθμικά υπολογίζουμε ότι θα είναι της τά­ξης του 50%.

Πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα στηρίξουν απόλυτα τη συγκεκριμένη ενέργεια και θα εφαρμόσουν απόλυτα τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να τονίσω, τέλος ότι οι τράπεζες ήδη από την αρχή της κρίσης, την οποία βιώνουμε, από το 2009-2010, προβαίνουν σε εξαιρε­τικές και ευνοϊκές ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία δανείων και για τις επιχει­ρήσεις και για τα νοικοκυριά, για την πελατεία τους, δηλαδή, συναισθανό­μενες απόλυτα τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η ελληνική κοινω­νία».

Επίσης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θόδωρος Αμπατζόγλου, δήλωσε: «Η σημερινή δράση μας δίνει λύση σε χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι, μέσω της επιμήκυνσης, θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη δόση κάθε μήνα. Δι­ευκολύνουμε μία μεγάλη και οικονομικά ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και έχουμε μεγάλη ελάφρυνση των οικονομικών βαρών της. Οι δράσεις μας έχουν ως κριτήριο το γενι­κότερο κοινωνικό συμφέρον και τη διευκόλυνση των οικονομικά ευαίσθη­των ομάδων».

Μοιράσου το:
σχολίασε κι εσύ
Ροή
Lifestyle
Κοινωνία
Πολιτική

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.