Ιδιοκτήτες ακινήτων: Οδηγός επιβίωσης για ενοίκια και ΕΝΦΙΑ

Έως τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα ενοίκια κατά 40% να δηλώσουν στην ηλεκτρική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα ποσά που εισέπραξαν κατά τους μήνες Μάρτιο έως τον Ιούνιο και να συμψηφίσουν το 30% της ζημιάς που έχουν υποστεί με τον φόρο εισοδήματος ή και τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος . Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα έρθει τον Αύγουστο σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι ίδιος με πέρυσι καθώς χορηγούνται οι ίδιες ακριβώς μειώσεις που εφαρμόστηκαν και κατά το έτος 2019 , ενώ για άλλη μια χρονιά εξαιρούνται τα αγροτεμάχια από τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν τον φόρο για τα ακίνητα τους σε 6 μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου του 2021 .

Τα κουρεμένα ενοίκια

-Η δήλωση COVID

Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή Δήλωσης Covid από τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισπράττουν κουρεμένα κατά 40 % ενοίκια και θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η δήλωση για τους μήνες από Μάρτιο έως και Ιούνιο υποβάλλεται μέχρι τις 22 Ιουνίου.

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση σε επόμενους μήνες υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα που αφορά η μείωση.Σε περιπτώσεις συνδιοκτησίας η Δήλωση Covid υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Η υποβολή γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολιάζουσας κληρονομιάς , εκκαθαριστικής κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο , εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων , σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης , προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαράσταση σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση. Όσοι εκμισθωτές οφείλουν υποβάλουν Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας είτε αυτή δεν είναι επικαιροποιημένη , η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας θα πρέπει να υποβληθεί πριν από τη 22/6/2020.Στη Δήλωση COVID συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

Α.Χρήση μισθίου, όπου ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

-κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους

-κύρια κατοικία στην οποία ο εκμισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

– κύρια κατοικία στην οποία ο /η σύζυγος/ μέρος συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του:

-επαγγελματική στέγη

-κύρια κατοικία ναυτικού

Β.Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση.

Γ.Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

Δ.Ο μήνας τον οποίο αφορά η μείωση

Στη συνεχεία και μέχρι τις 26 Ιουνίου του 2020 οι ενοικιαστές των ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι τη Δήλωση COVID.Για μεταγενέστερες μειώσεις ενοικίου , η αποδοχή ή μη της δήλωσης υποβάλλεται σε τρεις ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον ιδιοκτήτη.

-Επικαιροποίηση μισθωτηρίων

Οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 να υποβάλουν στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, δήλωση ισχύος ή λήξης όλων των ισχυόντων μισθωτηρίων τους, δηλώνοντας για πρώτη φορά και τις μισθώσεις που έχουν συναφθεί προ του 2014 και δεν δηλώθηκαν ποτέ.

Με τους νέους κανόνες που ορίζει η ΑΑΔΕ κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θα πρέπει:

1.Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λύσης μιας μίσθωσης, να δηλώσει τη λύση της στην εφαρμογή. Διαφορετικά, η μίσθωση θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει.

2.Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, σε περίπτωση, που παλαιό μισθωτήριο, που έχει συναφθεί προ του 2014 και είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet, να υποβάλει τώρα τη σχετική δήλωση, χωρίς κυρώσεις και χωρίς ενεργειακό πιστοποιητικό, με τα στοιχεία της μίσθωσης (μίσθωμα κλπ.) που ισχύουν στις 12 Ιουνίου 2020.

3.Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 να υποβάλει δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης που έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε, και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει.

Χαμένα ενοίκια – 12 βήματα για να κατοχυρώσετε την έκπτωση φόρου

Τη διαδικασία με την οποία οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου ίση με το 30% των εισοδηματικών απωλειών που υφίστανται εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης κατά 40% των συμφωνηθέντων με τους ενοικιαστές τους μισθωμάτων παρουσιάζει αναλυτικά και η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», παραθέτοντας 12 σημεία της σχετικής απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, τα οποία πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τόσο οι ίδιοι όσο και οι ενοικιαστές τους.

Η έκπτωση φόρου από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί θα μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές του ιδιοκτήτη από φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή, η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώνει ισόποσα ή ακόμη και να μηδενίζει, αν είναι πολύ μεγάλη, ολόκληρη την οφειλή του φόρου εισοδήματος. Σε περίπτωση, δε, που μετά από μηδενισμό της οφειλής του φόρου εισοδήματος περισσεύει ποσό έκπτωσης, αυτό θα μπορεί να αφαιρεθεί από τον φετινό ΕΝΦΙΑ. Ολοι οι συμψηφισμοί θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε απόφαση που υπέγραψε και εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

1) Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου που ισοδυναμεί με το 30% της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας του «κουρέματος» των μισθωμάτων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής (μείωσης) του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται «Δήλωση COVID». Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα ΤAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton.

2) Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων (εκμισθωτές) πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση COVID» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης COVID», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.

3) Στη «Δήλωση COVID» τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή, καθώς και τα στοιχεία ακινήτου θα ανακτώνται από την τελευταία υποβληθείσα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία:

α) Χρήση μίσθιου, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους.

– Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

– Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

– Επαγγελματική στέγη.

– Κύρια κατοικία ναυτικού.

β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση.

γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

δ) Το μήνα που αφορά η μείωση.

4) Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρισε ο χρήστης εκμισθωτής και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης COVID».

5) Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να προηγηθεί της «Δήλωσης COVID» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν από τη μείωση του μισθώματος.

6) Οι μισθωτές (ενοικιαστές) πρέπει να αποδεχθούν τις υποβληθείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω «Δηλώσεις COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020. Για το σκοπό αυτόν πρέπει κι αυτοί να εισέλθουν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton.

7) Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές (ενοικιαστές) υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.

8) Η υποβολή της δήλωσης και η αποδοχή αυτής δεν θίγουν τυχόν αμφισβητούμενα δικαιώματα μεταξύ των δύο μερών.

9) Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής κατά τα ανωτέρω, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. Δηλώσεις μη αποδοχής που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων και δύναται για αυτές να διενεργηθεί διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.

10) Υποχρέωση υποβολής και αποδοχής της «Δήλωσης COVID» υπάρχει και στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τη μείωση του μισθώματος.

11) Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος, η υποβολή της «Δήλωσης COVID» γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης. Η ως άνω χειρόγραφη δήλωση υποβάλλεται υπογεγραμμένη και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού.

12) Η «Δήλωση COVID» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

Με πληροφορίες από τις εφημερίδες “ΤΑ ΝΕΑ” και “Ελεύθερος Τύπος”

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ