Απορρίφθηκε η αίτηση της Folli Follie για υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές

Της Άννας Κανδύλη

Απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της Folli Follie για υπαγωγή σε καθεστώς προληπτικής προστασίας από τους πιστωτές της.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται ότι εμφανίζεται ως πιστώτρια της εταιρίας η θυγατρική της Finance Luxembourg II SA χωρίς όμως να προκύπτει από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ότι είναι πράγματι πιστώτρια. Επίσης αναφέρονται τα αποτελέσματα προσωρινού πορίσματος της εταιρίας ALVAREZ AND MARSHAL για τις εταιρίες του ομίλου στην Ασία, τα οποία εμπεριέχονται και στο βούλευμα 4632/18 με το οποίο δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί της εταιρίας.

Το βούλευμα ελήφθη υπόψιν αυτεπαγγέλτως και σύμφωνα να το σκεπτικό αναφέρει ότι: προέκυψε σημαντική διαφοροποίηση των οικονομικών στοιχείων του ομίλου Folli Follie Group σε σχέση με αυτά που παρουσιάστηκαν στις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2017, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η ύπαρξη οφειλών της πρώτης αιτούσας προς τρίτους, οι απαιτήσεις των οποίων δεν έχουν περιληφθεί στην ένδικη αίτηση. Και τούτο διότι εκ του περιεχομένου της προσωρινής έκθεσης της εταιρίας Alvarez and Marshal LLP διαπιστώνεται αναφορικά με τις εταιρίες του ομίλου Folli Follie Group στην Ασία η ύπαρξη ζημιάς ύψους 44.702.304 δολαρίων ΗΠΑ , αντί των εμφανιζόμενων κερδών ύψους 316.444.076 δολαρίων ΗΠΑ.»

Η απόφαση 7265/18 καταλήγει ότι:

– Δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ώστε να διαταχθούν προληπτικά μέτρα υπέρ της Folli Follie αφού δεν υφίσταται έγγραφη δήλωση των πιστωτών της που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% του συνόλου.

– Πιθανολογείται στο παρόν στάδιο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης με τους πιστωτές αφού εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου και της μη κατάρτισης και έγκρισης ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 από τη γενική συνέλευση καθίσταται ανέφικτος ο ακριβής προσδιορισμός των δανειστών. Κάθε σχεδιασμός για την αναδιάρθρωση των οφειλών πριν από την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου τυγχάνει έωλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ