Κουντουρά προς Κομισιόν: Άμεση ανάγκη για ευρωπαϊκή Οδηγία στην τηλεργασία που να θεσπίζει το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Με παρέμβασή της στην Κομισιόν, η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά, ζητά  άμεση νομοθετική πρωτοβουλία με τη μορφή ευρωπαϊκής Οδηγίας  που να θεσπίζει το δικαίωμα στην αποσύνδεση, ώστε να αντιμετωπιστεί η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τα φαινόμενα εκμετάλλευσής τους από τους εργοδότες  εξαιτίας της έλλειψης πλαισίου μέχρι σήμερα για την τηλεργασία.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με  ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν, παραθέτει τα στοιχεία πρόσφατων ευρωπαϊκών μελετών για τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ που αποτυπώνουν τη δυσανάλογη επιβάρυνση των εργαζομένων με τηλεργασία σε σχέση με τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία: Οι τηλεργαζόμενοι έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους και διπλάσιες πιθανότητες να εργάζονται 48 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Ο επιπλέον φόρτος εργασίας και η  πολύωρη παραμονή τους μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία τους, σωματική και ψυχική.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίζει η Έλενα Κουντουρά, έχει ζητήσει με ψήφισμα του ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 να κατοχυρωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται ψηφιακά από  την εργασία τους χωρίς επιπτώσεις. Ο κοινωνικός διάλογος, που  ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με στόχο μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την τηλεργασία με τη μορφή Οδηγίας ναυάγησε εξαιτίας της άρνησης δύο εκ των τριών ευρωπαϊκών οργανωτικών οργανώσεων να συνεισφέρουν.

Η καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα, η τηλεργασία, που εντάθηκε από την αρχή της πανδημίας, να  μην έχει ρυθμιστεί μέχρι σήμερα ευρωπαϊκά και επομένως οι εργαζόμενοι όχι μόνο υφίστανται διαφορετική μεταχείριση στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει και ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους από τους εργοδότες.

Η πλήρης ερώτηση της Έλενας Κουντουρά:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Έλενα Κουντουρά (The Left)

Θέμα: Άμεση ανάγκη να αναλάβει η Επιτροπή νομοθετική πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην αποσύνδεση και την προστασία των τηλεργαζομένων

Η ανάγκη για ρύθμιση της τηλεργασίας (1) στην ΕΕ έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική μετά την πανδημία του Covid-19. Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν συχνά τηλεργασία έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται στον ελεύθερο τους χρόνο τους και διπλάσιες πιθανότητες να εργάζονται 48 ώρες ή και περισσότερο εβδομαδιαίως, σε σύγκριση με αυτούς που εργάζονται με φυσική παρουσία (2).

Δεδομένου ότι:

-η αδιάκοπη συνδεσιμότητα των εργαζομένων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία τους (3)

-επί του παρόντος δεν υπάρχει ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που να καθορίζει και να ρυθμίζει το  δικαίωμα στην αποσύνδεση και η τηλεργασία δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο στα κράτη-μέλη της ΕΕ,

-το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ήδη απ’ τον Ιανουάριο του 2021 να κατοχυρωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται ψηφιακά απ’ την εργασία τους χωρίς επιπτώσεις,

– ο κοινωνικός διάλογος που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022, μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με στόχο μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την τηλεργασία με τη μορφή Οδηγίας ναυάγησε, αφού δύο από τις τρεις εργοδοτικές οργανώσεις αρνήθηκαν να υποβάλουν οποιοδήποτε κείμενο.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

Σκοπεύει έπειτα και απ΄ την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις οργανώσεις των εργοδοτών να προχωρήσει σε άμεση νομοθετική πρόταση μιας ευρωπαϊκής Οδηγίας για την θεσμοθέτηση του  δικαιώματος στην αποσύνδεση, ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση των τηλεργαζομένων στα κράτη- μέλη.

(1) Το δικαίωμα του εργαζομένου να απέχει πλήρως απ’ την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακά και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε  οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του, αλλά και η απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης σε βάρος του τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης θα πρέπει να θεσμοθετηθούν σε Ευρωπαίο επίπεδο.

(2) https://www.eurofound.europa.eu/en/data-catalogue/living-working-and-covid-19-data/working-during-covid-19

(3) Η μακράς διάρκειας παραμονή μπροστά απ’ την οθόνη και ο μεγάλος φόρτος εργασίας μειώνουν τη συγκέντρωση, προκαλούν γνωστική και συναισθηματική υπερφόρτωση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε  πονοκεφάλους, κόπωση των ματιών, αϋπνίες, κόπωση, άγχος ή εξάντληση. Επιπλέον, η στατική στάση σώματος μπορεί να προκαλέσει μυϊκή καταπόνηση και μυοσκελετικές διαταραχές. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638434/IPOL_BRI(2019)638434_EN.pdf

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ