Χρήστος Ταραντίλης: «Επιτάχυνση της καινοτομίας με στόχευση σε συγκεκριμένους κλάδους»

Πόσο σημαντική είναι η στοχευμένη ανάπτυξη της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς/κλάδους της οικονομίας και ποιος είναι ο ρόλος των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, δηλαδή των δομών που υποστηρίζουν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα;

Σε αυτά τα ερωτήματα επεδίωξε να απαντήσει η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας υπό την προεδρία του Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη. Προσκεκλημένοι ομιλητές επί του θέματος ήταν ο κ. Αντώνης Λιβιεράτος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», και οι κυρίες Σοφία Μαγκιά, Υπεύθυνη του Γραφείου Καινοτομίας και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος» στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Αρετή Μούρκα, Επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Δικτύου «ΠΡΑΞΗ» και του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και Κατερίνα Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Διαχείρισης του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας «ΣΠΕΙΡΑ».

Πραγματοποιώντας κατά τους τελευταίους έξι μήνες επισκέψεις σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και συζητώντας με ερευνητές και ερευνήτριες, ο κ. Ταραντίλης διαπίστωσε την κοινή ανάγκη για συμβουλευτική προκειμένου ένα ερευνητικό αποτέλεσμα να μετασχηματιστεί σε προϊόν ή υπηρεσία που θα μπορεί να απευθυνθεί στις διεθνείς αγορές. Για τον λόγο αυτό, κατά την εισαγωγική του ομιλία ανέλυσε τον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να παίξουν τα Γραφεία Μεταφορά Τεχνολογίας στην επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας μπορούν να παράσχουν:

  • Εκπαίδευση, προκειμένου οι ερευνητές/ερευνήτριες να αποκτήσουν επιχειρηματική αντίληψη και να γνωρίζουν πώς να αναπτύξουν ομάδα με συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.
  • Συμβουλευτική για τον προσδιορισμό και τη δοκιμή του σεναρίου χρήσης μιας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στα ερευνητικά ιδρύματα: ποιο συγκεκριμένο κομμάτι της τεχνολογίας ενδιαφέρει την αγορά, σε ποιον τομέα απευθύνεται και ποιες επιχειρήσεις αφορά.
  • Αρωγή για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο να αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι εφικτή η εφαρμογή της και επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα (proof-of-concept).
  • Καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής που θα κάνει την εταιρεία-τεχνοβλαστό της ερευνητικής ομάδας οικονομικά βιώσιμη, θα προσελκύσει πελάτες και θα επιτρέψει τη διείσδυση στις διεθνείς αγορές (go-to-market strategy).

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι η Επιτροπή επιτελεί τον συμβουλευτικό της ρόλο με διπλή προσέγγιση: κατά την προηγούμενη περίοδο των συνεδριάσεών της προσκεκλημένοι ομιλητές/ομιλήτριες ήταν κυρίως επικεφαλής ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων (πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών), ενώ πλέον έμφαση δίνεται στη συνομιλία με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας, που αποτελεί την καθημερινότητά τους (π.χ. ερευνητικό προσωπικό των εργαστηρίων, υπεύθυνοι των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας).

Τέλος, ο κ. Ταραντίλης τόνισε πως, βάσει της ελληνικής και της διεθνούς εμπειρίας, όταν τα προγράμματα που υλοποιούν τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας για την είσοδο νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά (π.χ. προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης) επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς/κλάδους της οικονομίας (π.χ. ναυτιλία, τουρισμός, αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, logistics), αποδίδουν πολύ καλά αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν πραγματοποιείται στοχευμένη ανάπτυξη της καινοτομίας σε έναν συγκεκριμένο τομέα/κλάδο, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες ερευνητικές λύσεις από τις επιχειρήσεις του τομέα, άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα συνεργασίας με τις ερευνητικές ομάδες.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ