Με τίτλο: «Καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωσης!» κυκλοφορεί, σήμερα 3/7/2022, η Realnews