Έρχονται οι νέες ταυτότητες με βιομετρικά δεδομένα στην Ε.Ε.

Μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, προτείνει η Κομισιόν, ζητώντας να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις Βρυξέλλες Θάνος Αθανασίου, σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες, τον περιορισμό της πρόσβασης των τρομοκρατών σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και την ενίσχυση των ελέγχων κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων.

Τα όσα εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επηρεάζουν πρακτικά και τους Έλληνες πολίτες, όπως και τη δυνατότητα να αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο η ταυτότητα για τις χώρες της ζώνης Σένγκεν. Η Κομισιόν προτείνει συγκεκριμένα τον καθορισμό κοινών προτύπων ασφαλείας σε όλη την Ε.Ε. σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ICAO), με την υποχρεωτική χρήση βιομετρικών στοιχείων για όσες χώρες εκδίδουν δελτία ταυτότητας και συγκεκριμένα δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, τα οποία θα αποθηκεύονται σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (τσιπ) των δελτίων.

Συνιστά δε την εφαρμογή μιας φιλόδοξης διαδικασίας σταδιακής κατάργησης των μη συμμορφούμενων δελτίων κατά τη λήξη της ισχύος τους ή το αργότερο εντός πέντε ετών και των λιγότερο ασφαλών από αυτά (δηλαδή των μη μηχανικώς αναγνώσιμων) εντός δύο ετών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα η αστυνομική ταυτότητα ισχύει για 15 χρόνια και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εναρμόνισης με την κοινοτική οδηγία (σε δύο χρόνια από την έκδοση της κοινοτικής οδηγίας) δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη χρήση της ως ταξιδιωτικού εγγράφου στο εξωτερικό.

Μετά την παρέλευση αυτών των ετών όμως εκτιμάται ότι δεν θα χρησιμεύει αντί διαβατηρίου στη ζώνη Σένγκεν καθώς λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν την εισαγωγή των βιομετρικών δεδομένων. Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, η Ελλάδα βρισκόταν ούτως ή άλλως στην ολοκλήρωση της προεργασίας για αλλαγής των ταυτοτήτων, ώστε να περιλαμβάνουν βιομετρικά δεδομένα αλλά πλέον θα ληφθούν υπόψη και τα νέα δεδομένα αν η πρόταση της Κομισιόν υιοθετηθεί και γίνει κοινοτική οδηγία.

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν καθιερώνει υποχρεωτικά δελτία ταυτότητας σε όλη την ΕΕ, αλλά αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των υπαρχόντων δελτίων, ενώ αφήνει άλλες πτυχές που αφορούν τον σχεδιασμό των εθνικών δελτίων ταυτότητας εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στην Ελλάδα οι αστυνομικές ταυτότητες άλλαξαν από το 2000 και πλέον τα στοιχεία της αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες. Από τότε καταργήθηκε η υποχρέωση αναγραφής του θρησκεύματος, η οποία είχε προκαλέσει τη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης Σημίτη και του τότε Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου.

Πηγή πληροφοριών: Star

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ