ΕΕ: Ενισχύεται η συνεργασία με τη Νορβηγία για παροχή φυσικού αερίου

Η ΕΕ και η Νορβηγία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας και η Νορβηγία να αυξήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Φρανς Τϊμερμανς, η Επίτροπος για την ενέργεια Κάντρι Σίμσον και ο Νορβηγός υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας Τέργε ‘Αασλαντ συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την εμβάθυνση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής εταιρικής σχέσης τους. Όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-Νορβηγίας, «αναγνωρίζεται η επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης, προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση των τιμών της ενέργειας στην ΕΕ και τη Νορβηγία, με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030 και βελτίωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στις αρνητικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της κλιματικής αλλαγής».

Η ΕΕ και η Νορβηγία τονίζουν την ιδιαίτερη στενή σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας ως γειτόνων, εταίρων και συμμάχων, που μοιράζονται κοινές θεμελιώδεις αξίες, κλιματικούς στόχους και ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και έναν συνεχή διάλογο για την ενεργειακή πολιτική. Σημειώνεται ότι η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη με παραγωγή που συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς παρέχει περίπου το 25% της ποσότητας φυσικού αερίου που καταναλώνουν οι χώρες της ΕΕ. Σημειώνεται επίσης η σημασία της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας ως κύριας εξαγωγικής αγοράς για τον νορβηγικό τομέα φυσικού αερίου και πετρελαίου και οι μελλοντικές δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υδρογόνου, με γνώμονα τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου RePowerEU, καθώς και στον τομέα της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

«Η σημασία της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια έχει αυξηθεί περαιτέρω μετά τον αδικαιολόγητο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», αναφέρει η κοινή δήλωση ΕΕ-Νορβηγίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για αυξημένες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2022, οι οποίες θα φέρουν στην ευρωπαϊκή αγορά περί τις 100 TWh επιπλέον ενέργειας. Σημειώνεται επίσης ότι η Νορβηγία διαθέτει σημαντικούς εναπομείναντες πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου και μπορεί, μέσω συνεχούς εξερεύνησης, νέων ανακαλύψεων και εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων, να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό προμηθευτή της Ευρώπης και μακροπρόθεσμα μετά το 2030. Η ΕΕ στηρίζει τις συνεχείς έρευνες και επενδύσεις της Νορβηγίας για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ΕΕ και η Νορβηγία συμφώνησαν, ως εκ τούτου, να εντείνουν τη συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ο πρόσθετος βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος εφοδιασμός με φυσικό αέριο από τη Νορβηγία, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υψηλών τιμών ενέργειας και να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμη συνεργασία στους τομείς των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του υδρογόνου, της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την ανάπτυξη μιας ακόμη στενότερης μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ