Συντάξεις ταχύτερα με αιτήσεις δύο χρόνια πριν – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

Αιτήσεις στον ΕΦΚΑ δύο χρόνια προτού συμπληρώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να κάνουν στο εξής όλοι οι ασφαλισμένοι για να πάρουν πιο γρήγορα τη σύνταξη. Το μέτρο αυτό, της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, θεσπίστηκε εκ νέου τον Απρίλιο του 2021 με το άρθρο 257 του νόμου 4798/2021, με τη βασική διαφορά ότι πλέον η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση είναι υποχρεωτική πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, ιδίως σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση με «ένσημα» σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία. Στην πράξη, η υποχρεωτικότητά της, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, έχει να κάνει με τη δραστική συντόμευση του χρόνου αναμονής των ασφαλισμένων από την αίτηση ως την πληρωμή της σύνταξής τους.

Επίσπευση

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων στα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ.) έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δύο χρόνια προτού συμπληρώσουν το όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν, με σκοπό όταν πιάσουν την ηλικία συνταξιοδότησης να μη χρειάζεται να καταμετρηθούν όλα τα ένσημα, αλλά μόνον αυτά που θα έχουν πραγματοποιηθεί από την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης και μετά.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στα 62 με 40 έτη διαδοχικής ασφάλισης και είναι σήμερα 60 ετών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ της περιοχής του, ή σε άλλη αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου που θα του υποδείξουν οι υπάλληλοι, με την οποία θα ζητάει να του χορηγηθεί προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή (ηλικία 60 ετών). Η βεβαίωση θα πρέπει να εκδοθεί εντός τριών μηνών. Όταν ο ασφαλισμένος κλείσει τα 62 και έχει συμπληρώσει τα 40 χρόνια ασφάλισης, θα υποβάλει την κανονική αίτηση συνταξιοδότησης μαζί με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, ώστε οι Υπηρεσίες να έχουν έτοιμο τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και να μένει μόνον η πιστοποίηση της ασφάλισης των δύο τελευταίων ετών. Με αυτή τη διαδικασία, η έκδοση της σύνταξης θα απαιτεί ελάχιστο χρόνο, καθώς τα περισσότερα δικαιολογητικά θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Προσοχή: Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που έχουν όλα τα χρόνια στο Δημόσιο δεν χρειάζονται να κάνουν αιτήσεις για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, γιατί έχουν το αντίστοιχο «πιστοποιητικό» χρόνου ασφάλισης μέσα από το ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης). Στο ΔΑΥΚ αποτυπώνεται όλος ο εργασιακός τους βίος, κι αυτό αποτελεί πλέον το επίσημο αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο ασφάλισή τους στο Δημόσιο. Όσοι υπάλληλοι έχουν και διαδοχική ασφάλιση εκτός Δημοσίου (π.χ. ΙΚΑ, Δημόσιο) και εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει ενσωματωθεί και αναγνωριστεί ως δημόσια υπηρεσία, μπορούν, εκτός από το ΔΑΥΚ, να ζητούν και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για την ασφάλισή τους σε άλλο φορέα.

«Επικαιροποίηση»

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση νομοθετήθηκε όπως αναφέρει ο “Ελεύθερος Τύπος” από το 1999 (ν. 2676/1999) αλλά δεν εφαρμόστηκε καθολικά στο ασφαλιστικό σύστημα, λόγω ελλιπούς μηχανογράφησης των ημερών ασφάλισης, με αποτέλεσμα σήμερα να αναζητούνται ξεχασμένα ένσημα, στα καταγώγια των Ταμείων και στους σκονισμένους φακέλους των ασφαλισμένων. Με την τροποποίηση που έγινε και κυρίως τη θέσπιση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης ως υποχρεωτικής δύο χρόνια πριν από τη σύνταξη, εκτιμάται ότι θα μηδενιστούν οι χρόνοι επεξεργασίας και έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων από εδώ και στο εξής, πέρα από τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί. Η έκδοση των προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων θα εκδίδεται και από τους πιστοποιημένους συνεργάτες του ΕΦΚΑ, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, ενώ αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία και τις υπηρεσίες καταχώρισης των αιτήσεων.

Οι τροποποιήσεις

Η νέα διάταξη για την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση αναφέρει, μεταξύ άλλων:

* Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται τα τελευταία δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να προβαίνει σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής του και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

* Η βεβαίωση εξομοιώνεται με απόφαση. Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης αποφαίνεται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

* Όταν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ασφαλιστικών φορέων, η αίτηση είναι υποχρεωτική, υποβάλλεται άπαξ, λογίζεται δε ότι συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς.

* Η σχετική προσυνταξιοδοτική βεβαίωση συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης.

* Οι προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται και από πιστοποιημένους επαγγελματίες (δικηγόροι-φοροτεχνικοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΦΚΑ) και παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές.

Πηγή: enikonomia.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.