Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού η ιδιωτική υγεία

Του Δημήτρη Χριστούλια

Στο ραντάρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπαίνει ο κλάδος παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις που συντελούνται την τελευταία πενταετία στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και την αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου παροχής συναφών ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποφάσισε την έναρξη κλαδικής έρευνας στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφάλισης. Η εν λόγω έρευνα θα αποτυπώσει την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε να μπορέσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ξεκινήσει τον έλεγχο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, μιλώντας στη Realnews, τονίζει ότι «η κλαδική έρευνα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά ένας κλάδος που δεν είχε ελεγχθεί συστηματικά στο παρελθόν. Κάτι που πρέπει να γίνει, με δεδομένη τη συγκέντρωση στον εν λόγω κλάδο. Θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία του κλάδου, έτσι ώστε να προχωρήσουμε ενδεχομένως σε γνωμοδοτήσεις, αυτεπάγγελτες έρευνες ή και κανονιστική όπου απαιτείται. Η κλαδική έρευνα είναι ένας τρόπος ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να καταστρώσουμε τη στρατηγική μας προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του κλάδου». Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού τονίζει επίσης ότι «η έρευνα στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφάλισης θα διεξαχθεί με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορεί να σταθμίσει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η προστασία της δημόσιας υγείας. Ανάλογα με τον τομέα, το δίκαιο ανταγωνισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει και τους στόχους που αυτό υπηρετεί».

Προστασία από το Σύνταγμα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην επισκόπηση της σκοπιμότητας και του αντικειμένου της συγκεκριμένης κλαδικής μελέτης που θα διεξαχθεί, υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην προστασία της υγείας προβλέπεται και προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθότι σχετίζεται με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι στην Ελλάδα, αν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέρει καθολική κάλυψη, παρατηρείται διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή της ιδιωτικής δαπάνης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, το 90% της οποίας -σύμφωνα με έρευνες του κλάδου- φαίνεται να προέρχεται απευθείας από τους ιδιώτες, με μόλις το 10% να καλύπτεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η λειτουργία της αγοράς παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συνδέεται άρρηκτα με την αγορά υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά τόσο με την ανάγκη χρήσης των σχετικών υπηρεσιών όσο και με το αποτέλεσμα της χρήσης τους.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το δημοσίευμα της Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ