Πρόωρη σύνταξη για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους

Περίπου 40.000 ασφαλισμένοι του Δημοσίου με θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μπορούν να βγουν στη σύνταξη εντός του 2024, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 62 ετών. Οι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου έως και επτά χρόνια νωρίτερα, κάνοντας χρήση των μεταβατικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Η νομοθεσία δίνει στους συγκεκριμένους ασφαλισμένους και μελλοντικούς συνταξιούχους τη δυνατότητα να μπορούν -μετά τη συνταξιοδότησή τους ή και παράλληλα με αυτήν- να απασχολούνται χωρίς καμία ποινή στη σύνταξή τους.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εντός του έτους, αναμένεται άλλο ένα μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων, καθώς 40.000 ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν βασισμένοι σε όρια ηλικίας που ήδη έχουν κατοχυρώσει, ενώ πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη διάταξη που επιτρέπει την παράλληλη παραμονή στην εργασία και τη συνταξιοδότηση χωρίς να κόβεται η σύνταξή τους κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός κανόνας προβλέπει ότι η συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη γίνεται στο 62ο έτος ηλικίας έπειτα από συνολικά 40 έτη ασφάλισης, καθώς και στο 67ο με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Οι 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιβαρύνθηκαν με την έλευση της νέας χρονιάς κατά ένα εξάμηνο στα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, οι κατηγορίες των «τυχερών» δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2024 είναι οι εξής:

 • Ασφαλισμένοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία και έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 τόσο τα 35 ή τα 36 ή τα 37 έτη ασφάλισης όσο και τα 58 ή τα 59 έτη ηλικίας. Ετσι θα μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 και εννέα μήνες.
 • Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 37ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών έως τις 31/12/2021. Ετσι, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως τα 61 και δύο μήνες.
 • Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 25ετία μετά τις 31/12/2013. Ετσι, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62, με 40 έτη ασφάλισης και με εξαγορά πλασματικών ετών.

Με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν ασφαλισμένοι άνδρες και γυναίκες του Δημοσίου που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως τις 31/12/2012 και το όριο ηλικίας έως τις 31/12/2022, αλλά και εκείνοι που συμπλήρωσαν την 25ετία μετά την 1η/1/2013, εφόσον συμπληρώνουν το 2024 τα 62.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

 • Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55, εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31/12/2022.
 • Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56, εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31/12/2022.
 • Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 58, εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο έως τις 31/12/2022.
 • Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία μετά την 1η/1/2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 62, εφόσον συμπληρώνουν τα 62 τους το 2024.

Γονείς

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, στα 50 ή στα 52 ή στα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2024, ανάλογα με το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον Ν.4336/2015.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:

 • Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία -και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου- και έχουν γεννηθεί έως το 1966 μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024.
 • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών -και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου- και έχουν γεννηθεί έως το 1966 μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024.
 • Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών -και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου- και έχουν γεννηθεί έως το 1963 μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και έχουν γεννηθεί έως το 1966 μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024.
 • Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει το 2012 ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών την απαραίτητη 20ετία και έχουν γεννηθεί έως το 1963 μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024.

Βαρέα ΟΤΑ

Στην κατηγορία των βαρέων των ΟΤΑ ανήκουν οι υπάλληλοι των δήμων που υπηρετούν στην καθαριότητα, στην αποκομιδή σκουπιδιών, ως χειριστές μηχανημάτων, στα κοιμητήρια κ.ά. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μπορούν να αποχωρήσουν με ειδικά όρια ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στην ασφάλιση βαρέων ΟΤΑ και από αυτά τρία έτη στα βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης. Αναλυτικότερα:

 • Ανδρες που συμπλήρωσαν την ως άνω προϋπόθεση ως τις 31/12/2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εφόσον συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους.
 • Ανδρες που συμπλήρωσαν την ως άνω προϋπόθεση μετά την 1η/1/2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος της ηλικίας τους.
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν την ως άνω προϋπόθεση έως τις 31/12/2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 53ο έτος της ηλικίας τους.
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν την ως άνω προϋπόθεση έως τις 31/12/2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 54ο έτος της ηλικίας τους.
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν την ως άνω προϋπόθεση έως τις 31/12/2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 56ο έτος της ηλικίας τους.
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν την ως άνω προϋπόθεση μετά την 1η 1/2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος της ηλικίας τους.

Πλασματικά έτη

Τα πλασματικά χρόνια που αναγνωρίζει κάποιος είτε για θεμελίωση είτε για προσαύξηση των συντάξιμων ετών υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές και προσαυξάνουν τη σύνταξη. Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, χρόνος ασφάλισης και νέα ηλικία συνταξιοδότησης, πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι τις 31/8/2024, όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της παραίτησης. Για τους γονείς ανηλίκων που βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο στη σύνταξη, το παιδί πρέπει να ήταν ανήλικο κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας.

Παράλληλα, όσον αφορά τους τρίτεκνους, τα τρία τέκνα πρέπει να είχαν γεννηθεί κατά τη συμπλήρωση του θεμελιωτικού κατά περίπτωση χρόνου. Η μεγαλύτερη ανταπόδοση στις συντάξιμες αποδοχές συναντάται στα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν σε 35 έως 40 συντάξιμα έτη. Μετά, ο συντελεστής ανταπόδοσης βαίνει μειούμενος.

Δείτε το δημοσίευμα της Realnews

Δείτε το δημοσίευμα της Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ