Φθινοπωρινές προβλέψεις Κομισιόν: Η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην ανάπτυξη

Toυ Θάνου Αθανασίου 

«Η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ξανά και η ανάκαμψη αναμένεται να ενισχυθεί καθώς αυξάνονται οι επενδύσεις και η κατανάλωση», σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές της προβλέψεις της Κομισιόν, που δημοσιεύθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν, στο ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στην ελληνική οικονομία, αναφέρει ότι “η αγορά εργασίας ανακάμπτει γρήγορα και η ανεργία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, αν και οι μέσοι μισθοί μπορεί να αυξηθούν μόνο σταδιακά”. Επιπλέον, τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ESM.

Αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα φθάσει το 1,6% το 2017, 2,5% το 2018 και θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο για το 2019. Το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί από 21,8% το 2017, 20,4% το 2018 και 18,7% το 2019. το δημοσιονομικό έλλειμμα του -1,2% του 2017 θα μεταβληθεί σε πλεόνασμα 0,9% το 2018 και 0,8% το 2019. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί από 179,6% το 2017 σε 177,8% το 2018 και 170,1% το 2019. Ο πληθωρισμός θα είναι στα επίπεδα του 1,2% το 2017, 0,8% το 2018 και 1,3 το 2019.

Η Κομισιόν δηλώνει με σαφήνεια ότι “η Ελλάδα αναμένεται επίσης να επιτύχει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του ΕΜΣ που θα φθάσει το 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και να το διατηρήσει το 2019, όπως συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος”.

“Η πρόβλεψη προϋποθέτει την ομαλή ολοκλήρωση της τρίτης αναθεώρησης του προγράμματος και την ομαλή κατάργηση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του ΕΜΣ το 2018”, αναφέρει και προειδοποιεί: “οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία αυτή θα ήταν επιβλαβής για την ανάκαμψη”. Επιπλέον, “υπάρχει κίνδυνος ενδεχόμενης υποαπορρόφησης του προϋπολογισμού για τις δημόσιες επενδύσεις το 2018, γεγονός που θα παρεμπόδιζε τη συνολική αύξηση των επενδύσεων”.

Διευκρινίζει επίσης ότι “η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη τα φορολογικά μέτρα που εγκρίθηκαν το 2015 και το 2016, που ανέρχονται στο 4,5% του ΑΕΠ, την εφαρμογή του προγράμματος εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που ξεκίνησε φέτος και μιας δέσμης μέτρων μετά το πρόγραμμα που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017”.

“Το τελευταίο (δηλαδή τα μέτρα για μετά το 2017) περιλαμβάνει την επανεξέταση όλων των συντάξεων με μια νέα συνταξιοδοτική συνταγή, με απόδοση του 1% του ΑΕΠ το 2019”, λέει η Κομισιόν. “Ενόψει της προβλεπόμενης συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς στόχους κατά το εν λόγω έτος, η πρόβλεψη εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή της υπό όρους δέσμης αντιστάθμισης των κοινωνικών και επενδυτικών δαπανών”.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το κλείσιμο της δεύτερης αναθεώρησης τον Ιούνιο του 2017, μαζί με την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ και την ευνοϊκή τουριστική περίοδο, αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομία κατά το υπόλοιπο του έτους. Η Κομισιόν αναφέρει επίσης ότι το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι δείκτες του αισθήματος αυξήθηκαν σε επίπεδα που δεν παρατηρήθηκαν για αρκετά χρόνια, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι το κλείσιμο της δεύτερης επισκόπησης έγινε δεκτό από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι κίνδυνοι χειρότερων επιδόσεων σχετίζονται με την υπόθεση της πλήρους εφαρμογής των δεσμεύσεων του προγράμματος, ιδίως το 2018, και την τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών που συμφωνήθηκαν στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική από τον Μάιο του 2017.

Συνολικά, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φθάσει το -1,2% του ΑΕΠ το 2017, προτού σταθεροποιηθεί γύρω στο 0,9% του ΑΕΠ στον ορίζοντα πρόβλεψης. Ενόψει της προβλεπόμενης μείωσης του “κενού παραγωγής”, το διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα είναι κοντά στο 3% του ΑΕΠ το 2018, πριν μειωθεί σε περίπου 2% του ΑΕΠ το 2019.

Επιπλέον κατά την Κομισιόν, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί στο 179,6% το 2017 και προβλέπεται ότι θα μειωθεί περαιτέρω σε 177,8% το 2018 λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και του προβλεπόμενου πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης για το έτος αυτό. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχιστεί προς τα κάτω, φθάνοντας το 170,1% το 2019.

“Η αποτελεσματική σταθεροποίηση του οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος που προκάλεσε η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ενίσχυσε τις προοπτικές της δημοσιονομικής πολιτικής για το τρέχον έτος και μεσοπρόθεσμα”, σημειώνεται.

“Οι μηνιαίες κυβερνητικές στατιστικές μέχρι σήμερα καταδεικνύουν ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης του 2017 (1,75% του ΑΕΠ όσον αφορά τον ορισμό του προγράμματος ΕΜΣ), με το υπόλοιπο των κινδύνων να αυξάνεται”.

“Ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος ήταν κάπως χαμηλότερα από τους μηνιαίους στόχους, η είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών και των κοινωνικών εισφορών ήταν ισχυρή, αντανακλώντας τις βελτιώσεις στη διοίκηση των δημόσιων εσόδων και την πρόοδο στην εναρμόνιση των συντελεστών εισφορών”, καταγράφει. Ως επί το πλείστον, οι θετικές προοπτικές για το 2017 οφείλονται σε πιθανή μείωση των προβλεπόμενων στόχων δαπανών σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,5% (από τρίμηνο σε τρίμηνο) τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (σε εποχικά διορθωμένους όρους), που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά 0,6% (σε ετήσια βάση) για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι επενδύσεις εξοπλισμών αυξήθηκαν αξιοσημείωτα το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι εταιρείες προετοίμαζαν την τουριστική περίοδο, ενώ το δεύτερο τρίμηνο η δημόσια κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές τροφοδότησαν την ανάπτυξη.

Η Κομισιόν καταγράφει ότι “η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ οι επενδύσεις σε κτίρια κατοικιών και μη κατοικιών μειώθηκαν σε σύγκριση με τα επίπεδα τους στο τέλος του 2016”. “Ενισχυμένη από την ισχυρότερη ζήτηση στο εξωτερικό, το διεθνές εμπόριο εντατικοποιήθηκε τόσο με τις εξαγωγές όσο και με τις εισαγωγές να αυξάνονται ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν”, λέει η ΕΚ.

Επιπλέον το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6% το 2017 και 2,5% τόσο στο 2018 όσο και στο 2019. Η αναθεωρημένη πρόβλεψη για το 2017 αντικατοπτρίζει κυρίως τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

“Με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και του καταναλωτικού κλίματος και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, η ιδιωτική κατανάλωση και η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να είναι ισχυρή το δεύτερο εξάμηνο του έτους και να συνεχίσουν να αποδίδουν καλά το 2018”, αναφέρει. Το καλό δε εξωτερικό περιβάλλον αναμένεται να ενισχύσει τις καθαρές εξαγωγές, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη αυτή τη χρονιά και το επόμενο. “Αυτή η θετική προοπτική αναμένεται να ωφελήσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με προβλέψεις σχετικά με τα σχετικά πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια”, αναφέρει η Κομισιόν.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, αυτή, κατά την Κομισιόν, “παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις από ό, τι αναμενόταν, ενώ ο δείκτης ανεργίας μειώθηκε σε 21% τον Ιούλιο, από ετήσιο μέσο όρο 23,6% το 2016”. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται ταχύτερα από ό, τι η οικονομία στο σύνολό της.

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αναμένεται να φθάσει το 1,2% το 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των τιμών της ενέργειας, της αύξησης της έμμεσης φορολογίας και της μέσης ανόδου των μέσων μισθών. Ο βασικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2018, καθώς οι βασικές επιδράσεις από τη φορολογία και οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας εξαφανίζονται και δεν αντισταθμίζονται πλήρως από την αύξηση του πυρήνα του πληθωρισμού.

Πηγή: Real.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.