Εκπτωτικά voucher έως και 1.250 ευρώ σε μικρομεσαίους – Τι επιδοτείται και ποιοι τα δικαιούνται

Εκπτωτικά «κουπόνια» (voucher) αξίας από 150 ευρώ έως και 1.250 ευρώ, μπορούν να εξασφαλίσουν μικρομεσαίοι επαγγελματίες για την αγορά ή τη μίσθωση ψηφιακών εργαλείων τα οποία υποστηρίζουν την τιμολόγηση, την έκδοση- διακίνηση φορολογικών παραστατικών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών: Μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» του Ταμείου Ανάκαμψης «τρέχουν» δράσεις, που δίνουν την δυνατότητα -με κρατική συνδρομή- αναβάθμισης της ασφάλειας των συναλλαγών. Μόνον που για κάποιες από αυτές οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να .. σπεύσουν!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το enikonomia.gr, για την επιδοτούμενη αγορά/μίσθωση εργαλείων σχετικών με την τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει, αλλά και τη λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β’ Κύκλο των συγκεκριμένων δράσεων θα είναι ενεργή έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Ο σκοπός της χρηματοδότησης

Μέσω του προγράμματος παρέχονται επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων μέσω αγοράς ή μίσθωσης κάτι που αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Το πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ συνολικού προϋπολογισμού 162.440.000 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ως βασικό σκοπό έχει την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜμΕ, στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση με την μορφή επιταγών voucher για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων είτε μέσω αγοράς είτε μέσω μίσθωσης.

Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Ποιες δράσεις επιδοτεί το πρόγραμμα

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα δύνανται να ενισχυθούν μέσω επιταγών Voucher, προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Ψηφιακά προϊόντα μέσω εγκεκριμένων προμηθευτών

Οι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω εκ των άνωθεν Κατηγοριών Ενεργειών.

Βασικό σημείο του Προγράμματος είναι ότι η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και των συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες αυτές να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος και συγκεκριμένα στην Κατηγορία 4 παρέχεται και η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ, ενέργεια η οποία με απόφαση της ΑΑΔΕ καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/6 για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000 € και έως 30/7 για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το όριο αυτό.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ