• ΔΕΗ: Ο οικονομικός ελεγκτής επικύρωσε χωρίς αστερίσκους την έκθεση α' εξαμήνου

  10:23 μμ, Τρίτη 24 Σεπ 2019 10:23 μμ, Τρίτη 24 Σεπ 2019

  Η άρση της αβεβαιότητας ως προς την βιωσιμότητα τηςΔΕΗ πιστοποιείται από τον ορκωτό ελεγκτή, καθώς, όχι μόνο αίρεται η προηγούμενη επισήμανσή του, αλλά πλέον επικυρώνεται η έκθεση της Διοίκησης, χωρίς αστερίσκους, επισημαίνουν κύκλοι της επιχείρησης σχολιάζοντας το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει τα αποτελέσματα εξαμήνου της επιχείρησης τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα.

  «Η οικονομική έκθεση Α' εξαμήνου 2019 αποτυπώνει την άρση της αβεβαιότητας για την επιχείρηση, μετά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν», προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι.

  Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, την οποία επικυρώνει ο ορκωτός ελεγκτής (Ernst&Young), τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της ρευστότητας της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

  ·Εξασφάλιση άντλησης δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους 238,1 εκατ. ευρώ

  ·Αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπτώσεων συνέπειας και προπληρωμής και εισαγωγή «ρήτρας CO2» στα τιμολόγια των πελατών Χαμηλής Τάσης. Από τα μέτρα αυτά αναμένεται ενίσχυση της κερδοφορίας κατά 120 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρήσης 2019 και κατά 532 εκατ. ευρώ για το 2020.

  ·Είσπραξη εντός του πρώτου τριμήνου 2020 από το Ελληνικό Δημόσιο της προπληρωμής της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων του για το έτος 2020. Η προπληρωμή αυτή είχε πραγματοποιηθεί και στα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019).

  ·Πρόσθετα έσοδα από την αναγνώριση υποανάκτησης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) παρελθόντων ετών ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, τα οποία μετά από σχετική γραπτή επιβεβαίωση που ελήφθη από τα Υπουργείο Ενέργειας και Οικονομικών θα εγγραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα εκταμιευτούν όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 2020 και μετά από την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιφέρει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

  Επιπλέον πηγές εσόδων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις της διοίκησης είναι:

  1. Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας.

  2. Η πιθανή έκδοση διεθνούς ομολόγου, διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 2018, αλλά είχε ανασταλεί λόγω επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών και της έλλειψης ρήτρας CO2.

  3. Μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες με τη συνεργασία συμβούλων.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα