• Έκθεση της Κομισιόν: Πρόοδος αλλά και συστάσεις για τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας

  6:49 πμ, Παρασκευή 12 Απρ 2019 6:49 πμ, Παρασκευή 12 Απρ 2019

  Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

  Έκθεση που καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για να βοηθηθούν οι μακρόχρονοι άνεργοι να επιστρέψουν στην εργασία, βάσει σύστασης του Συμβουλίου, εξέδωσε την Πέμπτη η Κομισιόν

  Η έκθεση δείχνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει ορισμένα μέτρα για τη βελτίωση της υποστήριξης των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή των ανέργων άνω του ενός έτους. Επιπλέον, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων μειώθηκε κατά περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια από την έγκριση της σύστασης. Με το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ στο 6,5%, να βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδό του που καταγράφηκε ποτέ, συνεχίζουν και υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά ανεργίας και τα μερίδια των μακροχρόνιων ανέργων μεταξύ κρατών μελών. Τούτου λεχθέντος, η έκθεση δείχνει ότι οι σημαντικότερες πολιτικές αλλαγές έγιναν στα κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένη στήριξη για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτό οδήγησε σε αυξημένη σύγκλιση των πολιτικών προσεγγίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Η Marianne Thyssen, Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα στην εργασία, δήλωσε σχετικά ότι "η σύστασή μας έχει θέσει το ζήτημα των μακροχρόνια ανέργων ψηλά στην πολιτική ατζέντα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί επίσης καταλύτη για την αλλαγή, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο ολιστική και εξατομικευμένη στήριξη, αυξάνοντας παράλληλα τον συντονισμό των υπηρεσιών και τη συμμετοχή των εργοδοτών. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί έτσι ώστε όλοι όσοι μπορούν να εργαστούν να μπορούν να ενσωματωθούν γρήγορα στην αγορά εργασίας ". Εκτός από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων μέτρων που έχουν αναληφθεί, η έκθεση αξιολογεί επίσης την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ στη σύσταση σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

  Η έκθεση συνοδεύεται και από μια σειρά εξειδικευμένων ευρημάτων για επιλεγμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αναλυτικά σύμφωνα με το ειδικό παράρτημα για την Ελλάδα, η συνολική αξιολόγηση της έκτασης εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου για την ανεργία είναι ότι τα μέτρα που προβλέπονται στη σύσταση σχεδιάζονται σύμφωνα με τα μέτρα που περιλαμβάνονται τόσο στα μνημόνια συμφωνίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τους πιστωτές της όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ.

  Έχει σημειωθεί πρόοδος από πολλές απόψεις. Για παράδειγμα, η κατάρτιση του προσωπικού του ΟΑΕΔ για την παροχή περισσότερης εξατομικευμένης υποστήριξης, τα Κοινοτικά Κέντρα που θα λειτουργούν ως Ενιαίο Σημείο Επαφής και προσπαθούν να καθιερώσουν στενή συνεργασία με τους εργοδότες μέσω της υπηρεσίας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που είναι αφιερωμένη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι διοικητικοί περιορισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, ωστόσο, αναπόφευκτα περιορίζουν τον βαθμό εφαρμογής της σύστασης.

  Η Ελλάδα δαπανά πολύ μικρότερο μερίδιο του ΑΕΠ της σε ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας. Οι σχέσεις μεταξύ των αλλαγών που περιγράφονται παραπάνω και της σύστασης δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές, ωστόσο, επειδή δεν έχουν εισαχθεί αλλαγές ενόψει της σύστασης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Ελλάδα υπήχθη στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Βοήθειας (που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΕΜΣ) με όρους που περιλάμβαναν ρητά από το δεύτερο υπόμνημα το 2012 την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, την εγγραφή στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα άλλα μέτρα.

  Πηγή: Real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα