• Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο - “Μπόνους" για τους αποφοίτους Λυκείου

  3:17 μμ, Σαββατο 16 Μάρ 2019 3:17 μμ, Σαββατο 16 Μάρ 2019

  Τα πάνω κάτω στο Δημόσιο με σειρά μεταρρυθμίσεων που δίνουν μπόνους επιμόρφωσης σε 100.000 υπαλλήλους λυκείου για να διεκδικήσουν θέση τμηματάρχη αυξάνουν τους δικαιούχους και τις μέρες γονεϊκής και εκπαιδευτικής άδειας και επιτρέπουν περισσότερες αποσπάσεις – μετατάξεις για λόγους υγείας αλλά και ευκολότερη πρόσληψη για μέλη τρίτεκνων οικογενειών και για άτομα με αναπηρία.

  Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται ως οδηγίες προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Η εγκύκλιος είναι εφαρμοστική του νόμου 4590/2019 που ψηφίστηκε πρόσφατα. Οι προβλέψεις της εγκυκλίου σε συνδυασμό με όσα έχει διευκρινίσει το υπουργείο οδηγούν σε μία νέα πραγματικότητα σε πολλούς υπαλλήλους καθώς προβλέπονται:

  1.Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας που θα μπορούν μα λαμβάνουν οι υπάλληλοι ΔΕ ( (απόφοιτοι Λυκείου ) παρακολουθώντας εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης που θα οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι αυτοί περίπου 100.000 είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 500 θέσεις εργασίας τμηματαρχών στο Δημόσιο αλλά το πετύχαιναν με μεγάλη δυσκολία λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων. Εκτός αυτού, ήταν οι πρώτοι που έμπαιναν στο στόχαστρο απολύσεων όπως συνέβη στο διάστημα 2012-2014.

  Αποκτώντας το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας θα κερδίζουν 30 μόρια και περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν θέση ευθύνης. Κατά προτεραιότητα το μέτρο θα εφαρμοστεί για εργαζόμενους ΔΕ στην Αυτοδιοίκηση.

  2. Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου 3 μηνών όχι μόνο στους φυσικούς αλλά και στους θετούς ή αναδόχους γονείς καθώς και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας, ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.

  3. Αύξηση ημερών άδειας σε περίπτωση ασθενείας των παιδιών: Από 5 σε 7 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για τρίτεκνους υπαλλήλους από 6 8 ημέρες για μονογονεϊκές οικογένειες και από 5 σε 10 ημέρες για πολύτεκνους.

  4. Αύξηση σε 14 ημέρες του αριθμού των εργάσιμων ν κατ΄έτος για άδεια εξετάσεων όταν ο υπάλληλος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δικαίωμα χρήσης, εκτός από τους μόνιμους έχουν και εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .

  5. Απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας όχι μόνον του ίδιου ή της οικογένειας αλλά και προσώπου που συμβιώνει με αυτόν.

  6. Το σύμφωνο συμβίωσης να επιτρέπει τη απόσπαση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση στην ίδια περιοχή κάτι που ίσχυε έως τώρα μόνο για τους συζύγους. Στην περίπτωση που ο σύζυγος ή συμβιών είναι υπάλληλος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της απόσπασης δεν υπερβαίνει τον χρόνο αυτό.

  7. Υπάλληλοι που δεν είναι μόνιμοι αλλά ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να μπορούν να συμμετέχουν στην κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω της κινητικότητας, εφόσον δεν υπάρχουν ανάλογα αιτήματα μονίμων υπαλλήλων ή οι αιτούντες δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Ο υπάλληλος μετατάσσεται σε προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την αποχώρηση του υπαλλήλου.

  8. Κατάργηση του ορίου ηλικίας των 45 ετών που υπήρχε για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  9. Πρόβλεψη ευνοϊκών διατάξεων για την πρόσληψη ατόμων με βαρηκοΐα ή κώφωση, καθώς και μελών τρίτεκνων οικογενειών. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που κατέχουν βεβαίωση επάρκειας νοηματικής γλώσσας, προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας , εκτός και αν η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν.

  10. Αυτεπάγγελτος έλεγχος από τη ν υπηρεσία για πιθανό κώλυμα διορισμού. Τέτοιο κώλυμα μπορεί να είναι η απόλυση από το Δημόσιο λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

  Βάσει των νέων ρυθμίσεων “ Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από τη αρμόδια υπηρεσία διορισμού , με βάση τα στοιχεία που υπηρετούνται στο Μητρώο Απογραφής ελληνικού Δημοσίου”.

  Ταυτόχρονα, με τροπολογία που κατέθεσε η κ. Ξενογιαννακοπούλου ενισχύεται ο δημοφιλής θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δημιουργείται για πρώτη φορά ειδική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

  Όπως είπε , η υπουργός προωθούνται άμεσα οι προσλήψεις 155 ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες, ενώ στην ανοιχτή προκήρυξη με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ θα αναγνωρίζονται η εμπειρία και η προϋπηρεσία.

  Για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής για πρώτη φορά δύναται να προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες θέσεις δημόσιοι υπάλληλοι με απαραίτητο προσόν την πιστοποιημένη γνώση γνώση γραφής Bra;ile και τις ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

  Η δήλωση της κ. Ξενογιαννακοπούλου στην εφημερίδα" Έθνος"

  “Προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της δημόσιας διοίκησης είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της, του εργασιακού περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Στην κατεύθυνση αυτή, με τον ν. 4590/19 ,που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή , ενισχύονται οι δυνατότητες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τα κοινωνικά δικαιώματα τους και μεταξύ άλλων διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων του νόμου, όσον αφορά στο διορισμό και στην πρόσληψη στο Δημόσιο μελών τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και ΑμεΑ με κώφωση και βαρηκοΐα. Η εγκύκλιος αποτυπώνει τη βούληση μας για την άμεση υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης και αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης".

  Με πληροφορίες από τη εφημερίδα " Έθνος"

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα