• Πως θα δηλώνονται οι ακατάσχετες καταθέσεις στο Taxis

  8:30 μμ, Παρασκευή 25 Ιουλ 2014 8:30 μμ, Παρασκευή 25 Ιουλ 2014

  Πως θα δηλώνονται οι ακατάσχετες καταθέσεις στο Taxis

  Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τον τρόπο που οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα θα διατηρούν έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

  Σε αυτή, ξεκαθαρίζεται ότι στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή / και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

  Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού αυτού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

  Σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- λογαριασμός κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, πρέπει να γνωστοποιεί στην εφορία, υποβάλλοντας νέα αίτηση / υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του.

  Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

  Επεξεργασία των αιτήσεων

  Οι τράπεζες θα πρέπει να πληροφορούν την εφορία για τα εξής:

  -Ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος,

  -Ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό,

  -Ο λογαριασμός είναι κλειστός,

  -Ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον – και όχι αυτόν – λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή / και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα),

  -Επιτυχής δήλωση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα.

  Η ισχύς της παραπάνω διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων / υπευθύνων δηλώσεων, αρχίζει από 29 Ιουλίου 2014.

  Πηγή: euro2day.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα