• Απολύθηκε οριστικά υπάλληλος του ΙΚΑ

  8:11 μμ, Πέμπτη 11 Ιουλ 2013 8:11 μμ, Πέμπτη 11 Ιουλ 2013

  Απολύθηκε οριστικά υπάλληλος του ΙΚΑ

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης που επιβλήθηκε σε υπάλληλο του ΙΚΑ, ο οποίος ζημίωσε τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα με τεράστια ποσά, που ωφελήθηκε ο ίδιος και άλλα τρίτα πρόσωπα, ενώ για τις ενέργειες του αυτές καταδικάστηκε αμετάκλητα σε κάθειρξη 18 ετών.

  Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο Τμήμα Εσόδων Kοινών Επιχειρήσεων νησιωτικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις ελέγχου (Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2003), παράνομες ενέργειες υπαλλήλου-ελεγκτή του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει μεγάλο αριθμό Βιβλίων Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΒΕΕ), υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, ενώ σε εργοδότες χορηγούσε παράνομα ασφαλιστικές εισφορές, βεβαίωνε ψευδώς σε επιχειρήσεις ότι δεν είχαν καμία οφειλή στο ΙΚΑ, κ.λπ.

  Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε (10.10.2003), κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στην κατοικία και το αυτοκίνητό του, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπηρεσιακών εγγράφων (ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις, ασφαλιστικές ενημερότητες, κ.λπ.).

  Στις 17.11.2003 με εντολή του διοικητή του ΙΚΑ διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και στις 25.8.2004 υποβλήθηκε σχετικό πόρισμα. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, κατά την 17ετία (1986-2003) ο επίμαχος υπάλληλος προέβη στις εξής 15 παράνομες ενέργειες: 1) Εξαφάνισε 8 εκθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) που αφορούσαν 15 ανασφάλιστους εργαζόμενους, τις οποίες όμως, ενεφάνισε ψευδώς ως διεκπεραιωμένες, 2) συνέταξε και χορήγησε 175 πλαστά ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 28 εργαζόμενους 13 επιχειρήσεων για τους οποίους δεν είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι εργαζόμενοι παρέμεναν ανασφάλιστοι, 3) χορήγησε 20 ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 10 εργαζόμενους για τους οποίους δεν εντοπίστηκαν οι εργοδοτικές επιχειρήσεις ώστε να γίνει ο καταλογισμός των οφειλόμενων εισφορών που ανέρχονταν σε 16.387,61 ευρώ, 4) χορήγησε 20 πλαστές βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε εργαζομένους, ενώ αυτοί δεν είχαν ασφαλισθεί, 5) χορήγησε μια πλαστή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε επιχείρηση με παρέμβαση στο μηχανογραφικό λογαριασμό του εργοδότη και με τη χρήση αριθμού πρωτοκόλλου άλλης όμοιας βεβαίωσης που είχε χορηγηθεί σε τρίτο εργοδότη, 6) υπέγραφε ψευδώς αιτήσεις εργοδοτών περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλαδή ότι είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες εισφορές, με συνέπεια η αρμόδια υπηρεσία σε 64 περιπτώσεις να έχει χορηγήσει στις επιχειρήσεις αυτές σχετικές βεβαιώσεις χωρίς να το δικαιούνται, 7) διενήργησε αποδεδειγμένα παράνομες πράξεις κατά συρροή σε 22 επιχειρήσεις (εικονική διάλυση και επανασύσταση της επιχείρησης, διενέργεια τακτικού ελέγχου χωρίς τον καταλογισμό των οφειλόμενων εισφορών), ενώ σε άλλες 14 περιπτώσεις διενήργησε σε διάφορες επιχειρήσεις πλημμελείς ελέγχους, με αποτέλεσμα να χάσει το ΙΚΑ από εισφορές και πρόστιμα 1.929.366,65 ευρώ, 8) διέπραξε 29 επεμβάσεις στο μηχανογραφικό σύστημα «έσοδα-ασφάλιση» με εισαγωγές ψευδών στοιχείων και συγκεκριμένα παραστατικών δελτίων διάλυσης και επανασύστασης επιχειρήσεων ώστε να εμφανίζονται οι επιχειρήσεις αυτές ότι δεν είχαν καμία οφειλή προς το ΙΚΑ, 9) σύμφωνα με καταγγελίες 7 εργοδοτών οικειοποιήθηκε τα χρήματα που του κατέβαλαν αυτοί κάθε μήνα για την εξόφληση των υποχρεώσεων τους προς το ΙΚΑ, 10) το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2003, κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών (εκτός ωραρίου), μετέβη στα γραφεία του ΙΚΑ προφασιζόμενος εκκαθάριση του γραφείου του και αφήρεσε έντυπο ασφαλιστικό υλικό, καθώς και σχετικό βιβλίο για το οποίο ήταν ο ίδιος υπεύθυνος και στη συνέχεια τα τοποθέτησε σε σάκους απορριμμάτων προκειμένου να περισυλλεγούν ως απορρίμματα, 11) εξαφάνισε 23 από τις 27 καταγγελίες σε βάρος εργοδοτών, 12) φέρεται ως μοναδικός δράστης της εξαφάνισης βιβλίων ελέγχου επιχειρήσεων στις οποίες είχαν διαπιστωθεί παράνομες πράξεις, έτσι ώστε να είναι αδύνατος ή δυσχερής ο έλεγχος και ο εντοπισμός των πράξεων αυτών, 13) καταχώρησε στο μηχανογραφικό λογαριασμό εργοδότη εικονική εγγραφή ποσού 231,8 ευρώ προφανώς για την ισοσκέλιση του λογαριασμού της επιχείρησης, 14) εξέδωσε στις 2.3.2000 βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για αλλοδαπό εργαζόμενο υπογράφοντας ψευδώς ότι είχε ασφαλισθεί για 151 ημέρες εργασίας, με συνέπεια να εξαπατηθεί η αρμόδια υπάλληλος του ΙΚΑ και να χορηγήσει σχετική βεβαίωση με βάση την οποία χορηγήθηκε στη συνέχεια άδεια εργασίας από τον ΟΑΕΔ και 15) παρέλαβε στις 22.7.2003 τέσσερις δηλώσεις επιχείρησης αξίας εισφορών 2.302 ευρώ, χωρίς την προβλεπόμενη νομότυπη διαδικασία, ώστε να φέρονται οι εισφορές αυτές ως εμπροθέσμως καταβληθείσες και να μην επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο σε ποσοστό 20% επί των εισφορών αυτών, δηλαδή ποσού 460.472,48 ευρώ.

  Κατόπιν αυτών παραπέμφθηκε στις 4.4.2005 στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα, της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων και της χαρακτηριστικής αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας.

  Στις 10.10.2006 του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και έπειτα από ένστασή του, στις 26.3.2009 το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο επικύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση, ενώ παράλληλα ασκήθηκε σε βάρος του και ποινική δίωξη.

  Αρχικά το 2006 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδικάστηκε σε κάθειρξη 21 ετών για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση και απιστία, με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου.

  Τρία χρόνια μετά (2009) το Πενταμελές Εφετείο μείωσε την ποινή της κάθειρξης από τα 21 στα 18 χρόνια, καθώς δεν δέχθηκε την κατηγορία ως προς το μέρος των ψευδών βεβαιώσεων. Τελικά, σύμφωνα με βεβαίωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (27.5.2011) έγινε αμετάκλητη η καταδίκη του σε κάθειρξη 18 ετών.

  Ο υπάλληλος ζήτησε από το ΣτΕ την ακύρωση της πειθαρχικής απόφασης της οριστικής απόλυσης, αλλά οι σύμβουλοι Επικρατείας του Γ΄ Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκριναν ότι η πειθαρχική ποινή που του επιβλήθηκε είναι η προσήκουσα και απέρριψε την προσφυγή του.

  Πηγή: ΑΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα