Διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής Ασπροπύργου για τα hotspot