ΕΚΠΑ: «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» – Νέος κύκλος σπουδών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει νέο κύκλο σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» .

Πρόκειται για εξειδικευμένο και πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει τρεις άξονες και ειδικεύσεις στη διαχείριση κινδύνου, επαγγελματικού, περιβαλλοντικού και φαρμακευτικού  οι οποίοι συνδέονται με επιπτώσεις στην υγεία, και παρέχει εξειδικευμένη γνώση στη μεθοδολογία της έρευνας στο χώρο της υγείας.

Η σημασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19, όπου και υπήρξε μεγάλη ανάγκη για να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους και να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των ομάδων διαχείρισης κινδύνου στους εργασιακούς χώρους όπου απασχολούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού, τονίζει η Έλενα Ριζά, MPH, MSc, PhD, DLSHTM, Επιδημιολόγος- Υγιεινολόγος ΕΔΙΠ , Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, υπεύθυνη του προγράμματος.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου και να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

Στα μαθήματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται: Επιδημιολογία (επαγγελματική και φαρμακο-επιδημιολογία), Ιατρική Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας, Μεθοδολογία εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων (επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών), Βασικά στοιχεία αντιμετώπισης επαγγελματικών νοσημάτων, Στοιχεία Οικονομίας της Υγείας, Επικοινωνία κινδύνου.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αλλά και εξ’ αποστάσεως, έπειτα από σχετικό αίτημα του φοιτητή προς την ακαδημαϊκή επιτροπή του προγράμματος.

Η διδασκαλία γίνεται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και πολλών συνεργαζομένων τμημάτων, καθώς και από καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ιατρική Σχολή, αντίγραφα πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, συστατικές επιστολές, πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή γίνεται βάσει εκτίμησης προσόντων και κατόπιν συνέντευξης, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Ο επόμενος κύκλος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2022 και η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής διαρκεί έως αρχές Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του προγράμματος στην Ιατρική Σχολή, τηλέφωνο 210 6141000 καθημερινά 12:00-15:00, στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://envocc.webador.com/

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ