ΠΟΙΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Έσπερος...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαΐου

Κυριακή 1 Μαΐου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θωμάς, ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Σάββατο 30 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Αργυρή, Αργυρούλα, Ρού...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν Νίκη *, Γεώργιο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν Αναστάσιος, Τάσ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν περιλαμβάνει κάποιο γνωστ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το ό...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Απριλίου

Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Απριλίου

Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Απριλίου

Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Απριλίου

Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Απριλίου

Κυριακή 17 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βάι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου

Σάββατο 16 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Γαλ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Απριλίου

Τετάρτη 14 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αρί...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Απριλίου

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Γερ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Απριλίου

Τρίτη 12 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ακάκι...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Απριλίου

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αντ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Απριλίου

Κυριακή 10 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Μάξ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Απριλίου

Σάββατο 9 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευψύ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Απριλίου

Κυριακή 3 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιλλύ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Απριλίου

Σάββατο 2 Απριλίου 2022 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Τίτο...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Απριλίου

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 σήμερα και τιμάται η μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και των Μαρτύ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαρτίου

Κυριακή 20 Μαρτίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα: Κλώντια, Κλόντια, Κ...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαρτίου

Τρίτη 8 Μαρτίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα: Θεοφύλακτος, Φυλακτός,...