Η απάντηση του ΑΠΘ στον Λοβέρδο για τον τυφλό φοιτητή

Η απάντηση του ΑΠΘ στον Λοβέρδο για τον τυφλό φοιτητή

Η σύγκλητος του ΑΠΘ απέστειλε επιστολή στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ζήτημα που προέκυψε με τον τυφλό αριστούχο φοιτητή.

Στην επιστολή της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισημαίνεται ότι κανένα τμήμα του Πανεπιστημίου δεν αρνήθηκε να εγγράψει επιτυχόντα φοιτητή με αναπηρία και πως τονίζεται ότι δεν υπάρχει ρύθμιση σε εσωτερικό κανονισμό οποιασδήποτε σχολής ή οργάνου του ΑΠΘ, η οποία να παραβιάζει την αρχή της ισότητας στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η επιστολή του ΑΠΘ προς τον υπουργό Παιδείας:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι το  έγγραφό σας με αριθμό Γ.Υ. 23/21-7-14 προς τους  Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ, σύμφωνα με το οποίο μας ζητείται  να αρθούν διατάξεις σε εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας Τμημάτων και Σχολών ή διατάξεις που απορρέουν από αποφάσεις οργάνων, οι οποίες παραβιάζουν την αρχή της ισότητας στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ανακοινώθηκε στη με αριθμό 2891/23-7-2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να επισημανθούν τα εξής :

1.  Κανένα Τμήμα του ΑΠΘ δεν αρνήθηκε να εγγράψει επιτυχόντα φοιτητή με αναπηρία.

2. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση σε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Τμήματος ή Σχολής ή απόφαση οργάνου του ΑΠΘ,  η οποία να παραβιάζει την αρχή της ισότητας στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

3. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό Φ. 151/62873/Β6/24-4-2014  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων) ενέκρινε τις αιτιολογημένες αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του ΑΠΘ, που αφορούν σε επικαιροποίηση αποκλειόμενων παθήσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και διαβίβασε την  απόφασή της  στο Υπουργείο Παιδείας με το έγγραφό της με αριθμό 29869/14-7-2014, ως απάντηση προς εσάς.

Σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον  τυφλό μαθητή,  ο οποίος εκδήλωσε την πρόθεση να εγγραφεί στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ,  τον  οποίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδυνατεί να εκπαιδεύσει το εν λόγω Τμήμα, το ΑΠΘ έχει ήδη συγκροτήσει επιτροπή από καθηγητές του Τμήματος Φυσικής και ειδικούς εμπειρογνώμονες, με αντικείμενο την εξειδίκευση των ελλείψεων σε υποδομές, εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία του Τμήματος, προκειμένου αυτό να αποκτήσει αυτήν τη δυνατότητα.

Σας υπενθυμίζουμε προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 2881/18-2-2014 (έγγραφό μας με αριθμό 20553/21-2-2014) σύμφωνα με την οποία υποβάλαμε ερώτημα προς τον τότε Υπουργό, προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας  σχετικά με το ποιες από τις ελλείψεις σε  υποδομές, εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία  είναι διατεθειμένο να καλύψει  και σε ποιο βαθμό και για το οποίο ουδέποτε πήραμε απάντηση.

Θα ήθελα τέλος να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους της Συγκλήτου του ΑΠΘ, ότι το Πανεπιστήμιό μας, πιστό στην αρχή της ισότητας στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, προσβλέπει στην υποστήριξη της Πολιτείας σε προσωπικό, πόρους και υποδομές,  προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει όλες τις ειδικές κατηγορίες φοιτητών με αναπηρίες».

 

Διαβάστε επίσης:

Επιστολή Λοβέρδου στους πρυτάνεις

Ζητείται λύση από τον Λοβέρδο για τυφλό φοιτητή

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ