Δωρεάν φροντιστήρια στο Γυμνάσιο

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας θα μπορούν να παρακολουθούν από τον επόμενο μήνα οι μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήρια, προκειμένου να συμπληρώσουν τα «κενά» σε κάποια βασικά μαθήματα.

Ήδη η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία αυτή έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και οι αμοιβές των καθηγητών που θα προσληφθούν για να διδάξουν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα λήξουν πριν από τις απολυτήριες εξετάσεις, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν σε διάφορα βασικά μαθήματα, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης.

Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε κάποια μαθήματα.

‘Oπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μαθήματα το μεσημέρι

Τα μαθήματα θα γίνονται το μεσημέρι και θα καλύπτουν από μία έως πέντε διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος, ενώ οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και όλα τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Κριτήριο για την επιλογή – συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, ύστερα από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής, για τον οποίο γίνεται η αίτηση, αποφασίζει για τη συμμετοχή του ή όχι στα μαθήματα.

Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα του και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων.

Οι καθηγητές που θα διδάξουν στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Η ενισχυτική διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα ΣΚΑΕ να αποτελείται από μία σχολική μονάδα Γυμνασίου μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μικρά νησιά κ.λπ.).

Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε ανά περίπτωση. Στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι οι μαθητές του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης.

Ένα ΣΚΑΕ συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα τμήμα μαθήματος. Ο διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ενός ΣΚΑΕ με αιτιολογημένη απόφαση.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

• Για τη δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων. Οι ημέρες λειτουργίας των ΣΚΑΕ ακολουθούν τα ισχύοντα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πηγή: Έθνος

 

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλες αλλαγές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

‘Αγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας σε σχολείο της Λεμεσού – ΒΙΝΤΕΟ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ