• Σεραφείμ:Ρεπούση και Γιαννακάκη εξελέγησαν με νοθεία

  6:48 μμ, Δευτέρα 22 Οκτ 2012 6:48 μμ, Δευτέρα 22 Οκτ 2012

  Σεραφείμ:Ρεπούση και Γιαννακάκη εξελέγησαν με νοθεία

  Πυρά κατά των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαρίας Ρεπούση και Μαρίας Γιαννακάκη εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, με αφορμή τις δηλώσεις τους για την παράσταση Corpus Christi. Μεταξύ άλλων ο Σεραφείμ υποστηρίζει ότι οι δύο κυρίες εξελέγησαν με νοθεία.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση:

  "Αἱ ἐρίτιμαι κυρίαι καί Βουλευταί τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς στήν Α΄ Πειραιῶς Μαρία Ρεπούση καί στήν Β΄ Πειραιῶς Μαρία Γιαννακάκη ἐδήλωσαν ἀπό κοινοῦ: «Προσβολή στα δημοκρατικά αισθήματα των Πειραιωτών είναι η κατάθεση μήνυσης κατά της θεατρικής παράστασης Corpus Christi από τη μεριά του Μητροπολίτη Πειραιά με τη συνοδεία βουλευτών της Χρυσής Αυγής.

  Όσα ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα έξω από το Θέατρο Χυτήριο καταδικάστηκαν από όλο το δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν μπορούν να επιδοκιμάζονται από την εκκλησία. Δεν μπορεί η εκκλησία να συμπορεύεται με ακραίες νεοναζιστικού χαρακτήρα κινήσεις που βάλουν κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος». Ἐπί αὐτῆς τῆς δηλώσεώς των, ἔχω νά παρατηρήσω τά κάτωθι:

  1. Εὔσημα δημοκρατικότητος, ἀνεκτικότητος, ὑπερασπίσεως τῆς ἀνεξιθρησκείας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δέν ἐπιζητῶ ὡς πρόσωπο ἀπό τίς ἀνωτέρω κυρίες. Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι διά τῆς ἐλαχίστης καί ἀναξίου ποιμαντικῆς προσπαθείας μου ἀπονέμονται τά ἀνωτέρω εὔσημα στήν τροφό τοῦ Γένους μητέρα Ἐκκλησία ἀπό τούς 4.000 σιτιζομένους καθημερινῶς ἀνεξαρτήτως ἐθνοτικῆς καταγωγῆς, θρησκείας γλώσσης, κομματικῆς πεποιθήσεως ἐνδεεῖς συναθρώπους μας στά 17 Ἐνοριακά Κέντρα σίτισης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.

  2. Ἔχω δηλώσει δημοσίᾳ ἱκανές φορές ὅτι ὁ φασισμός, ὁ ναζισμός καί ὁ σταλινισμός ὑπῆρξαν ἀκραῖες ψυχοπαθολογικές καί ἀνισόρροπες ἐκτροπές τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό ψυχασθενεῖς καί ἀνισορρόπους σατραπίσκους ὅπως ὁ Ἀ. Χίτλερ, ὁ Μ. Μουσολίνι, ὁ Ἰ. Στάλιν, ὁ Μάο Τσέ Τούνγκ πού αἱματοκύλισαν τήν οἰκουμένη μέ τό γελοῖο καί φρικτό ἰδεολόγημα τοῦ ὑπερανθρώπου καί τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας. Συνεπῶς εἶναι εὐχερές ὅτι οὐδεμία ἰδεολογική σύγκλιση μπορεῖ νά ἔχει ὁ ἄφθιτος καί αἰώνιος λόγος τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ μέ τήν πάρανοια αὐτῶν τῶν τραγικῶν ἐκτροπῶν.

  3. Οἱ ἐρίτιμες κυρίες εὑρίσκονται στό ἐθνικό κοινοβούλιο ἕνεκεν καλπονοθευτικοῦ καί ἀδίκου νομοθετήματος τοῦ κ. Π. Παυλόπουλου καί τό πολιτικό τους ἐκτόπισμα στίς ἐκλογές μέ σταυροδοσία τοῦ Μαΐου 2012 ἐξικνεῖται τῆς μέν κ. Ρεπούση στό «ἀσύλληπτο» μέγεθος τῶν 1.670 ψήφων ἐπί συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος 203.802 τῆς δέ κ. Γιαννακάκη στό «τρομακτικό» μέγεθος τῶν 2.979 ψήφων ἐπί συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος 273.533.

  Ἀναδιφώντας ὅμως τίς σταυροδοσίες τῶν ἀνθυποψηφίων τῶν εἰρημένων κυριῶν πού παρουσιάζονται στήν σχετική ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν βλέπομε μέ μεγάλη ἔκπληξη συνυποψήφιοι ἄλλων κομμάτων στίς ἐκλογικές περιφέρειες Α΄ καί Β΄ Πειραιῶς μέ πολλαπλάσιες ψήφους τῶν συγκεκριμένων νά μένουν ἐκτός Βουλῆς καί νά καταστρατηγεῖται κάθε ἔννοια δικαίου καί ἀναλογικότητος τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Διερωτῶμαι πῶς τό ἀνέχονται οἱ ἐγνωμένες γιά τήν δημοκρατική τους «εὐαισθησία» κ.κ. Ρεπούση καί Γιαννακάκη;

  4. Ἡ δημοκρατική εὐαισθησία τῶν ἀνωτέρω κυριῶν προστατεύει μέν τούς προδήλως βλασφημούντας τόν Πανάγιο Θεό καί εἰδικώτερα ἡ κ. Ρεπούση καλοῦσε σέ ὑπεράσπιση τῆς ἀπρόσκοπτης παρουσιάσεως τοῦ βορβορώδους καί αἰσχίστου θεατρικοῦ δρώμενου Corpus Christi προϊόντος τοῦ νοσηροτάτου ψυχισμοῦ τοῦ 73χρονου συγγραφέως του πού συνῆψε «γάμο» μέ νεαρό «ζιγκολό» καί τούς εὐθέως καί αὐταποδείκτως ποδοπατοῦντας τόν ποινικό νόμο τῆς χώρας πού προστατεύει τήν κοινωνική συνοχή καί τήν θρησκευτική εἰρήνη, ἀλλά ἀρνοῦνται τά δημοκρατικά δικαιώματα ἐννόμου καί εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας στούς βαναύσως πλησσομένους πιστούς τοῦ ὑβριζομένου Θεοῦ καί κυρίως τήν ἐφαρμογή τοῦ Νόμου.

  5. Ἀναποδείκτως, ἀπαραδέκτως καί χωρίς τήν δημοκρατική ὑποχρέωσή τους διερευνήσεως τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν μοῦ προσάπτουν δῆθεν «συμπόρευση» μέ «ἀκραῖες νεοναζιστικοῦ χαρακτῆρα κινήσεις» ὅταν μέ ἁπλή ἐρώτηση στήν ἁρμόδια εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν θά ἦτο εὐχερέστατο νά πληροφορηθοῦν ὅτι κατέθεσα μήνυση ὡς εἶχα ὡς πλησσόμενος καί καθυβριζόμενος πολίτης ἔννομο δικαίωμα διότι ἀναποδράστως συμπαρασύρομαι ἐκ τῆς πρός τόν Θεό μου βλασφημίας, τήν Πέμπτη 11/10/2012 μόνος, προβάλλων ὡς μάρτυρες κατηγορίας τούς κ. Κων/νο Χολέβα καί Λυκοῦργο Μαρκούδη καί ὅτι ἡ αὐθόρμητη ἐκδήλωση συμπαραστάσεως ἀπό βουλευτές πού προσῆλθαν αὐτοκλήτως τήν ἑπομένη ἡμέρα Παρασκευή 12/10/2012 ὅταν κατέθετα στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Ὁμονοίας ζητηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα κατά ποία ἔννοια μοῦ προσδίδει οἱανδήποτε κομματική σημαία; Μόνο κακοπροαίρετοι μποροῦν νά ἰσχυρισθοῦν κάτι τέτοιο.

  Ἐρωτῶ δέ εὐθέως ἐμπόδισε κανείς τίς ἐρίτιμες κ. Ρεπούση καί Γιαννακάκη ἤ καί ὁποιονδήποτε ἄλλον νά συμπαρασταθοῦν στόν Ποιμενάρχη τους σέ αὐτή του τήν ἔννομη ἐνέργεια; Τά συμπεράσματα γιά τήν δήλωσή τους ἐπαφίενται στήν δεδομένη εὐφυΐα τῶν ἀναγνωστῶν".

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  Πηγή: romfea.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα