• Οι προϋποθέσεις για την επιλογή των διευθυντών

  12:17 μμ, Παρασκευή 11 Δεκ 2015 12:17 μμ, Παρασκευή 11 Δεκ 2015

  Tην εγκύκλιο για την επιλογή των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Παιδείας, με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις.

  Η εγκύκλιος αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς και των δανειστών μας, ενώ ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης έχει απαντήσει ότι το κράτος πρέπει να νομοθετεί για θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Έτσι χτες εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 του μήνα.

  Η προκήρυξη θα κοινοποιηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τη μελετήσουν προσεχτικά, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

  Δικαιολογητικά

  Οι αιτήσεις θα περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης.
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
  • Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
  • Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις για μη καταδίκη για πειθαρχικά παραπτώματα.

  Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με 12ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για 10 τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον 7 σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

  Συνέντευξη

  Όσον αφορά στη διαδικασία της συνέντευξης, για την οποία έχουν προκληθεί και οι περισσότερες αντιδράσεις, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον του οικείου συμβουλίου επιλογής από την Υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα υποστήριξης του έργου του οικείου συμβουλίου επιλογής.

  Στην αίθουσα που θα γίνει η συνέντευξη θα υπάρχει σύστημα μαγνητοφώνησης, που θα τηρηθεί ως ηχητικό αρχείο.

  Τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

  Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα με την αιτιολογημένη βαθμολογία των μελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.

  Πηγή: Έθνος

  Δείτε επίσης:

  Νέος τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή σε ΑΕI-ΤΕΙ

  Αλλάζει ο υπολογισμός των μορίων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια - Αναλυτικά όλες οι αλλαγές

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα