• Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να γίνεις μητέρα;

  8:54 μμ, Σαββατο 08 Μάρ 2014 8:54 μμ, Σαββατο 08 Μάρ 2014

  Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να γίνεις μητέρα;

  Η αλλαγή του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας τα τελευταία 40 χρόνια έχει μετατοπίσει την ηλικία κατά την οποία οι περισσότερες Ελληνίδες επιλέγουν να αποκτήσουν παιδί. Αν όμως, με κοινωνικά κριτήρια αυτό φαίνεται λογικό, πώς μετα­φράζεται από ιατρικής άποψης;

  Στην δεκαετία των 20

  Είναι η κατηγορία των γυναικών που σχεδόν αμέσως με­τά το σχολείο και πριν αποκτήσουν πανε­πιστημιακή εκπαίδευση ή καριέρα αποφασίζουν να δημι­ουργήσουν οικογένεια και παιδιά. Ενώ από κοινωνικής άποψης αντιμετωπίζουν αντι­ξοότητες στην ανταγωνιστική αγορά ερ­γασίας και έτσι αφιερώνονται στα παιδιά τους, στη νεαρή αυτή ηλικία τουλάχιστον από ια­τρικής πλευράς, τα πλεονεκτήματα της εγκυμοσύνης είναι πολλαπλά. Εξαίρε­ση αποτελούν ίσως μόνο νεαρές κοπέλες, ανώριμες συναισθηματικά για το φορτίο της εγκυμοσύνης, οι ο­ποίες πάσχουν από ναυτία η υπερέμεση μέχρι τα τελευταία στάδια της εγκυμοσύ­νης για λόγους ψυχολογικούς. Οι μηχανι­σμοί των μυών, των αγγείων, του θυρεο­ειδούς, του δέρματος και των οστών είναι πιο πλαστικοί, πιο ανθεκτικοί από ποτέ. Αντέχουν τις πολλαπλές διαφοροποιήσεις της εγκυμοσύνης, όπως την αύξηση του όγκου πλάσματος, την αύξηση του βάρους, της συ­χνότητας αναπνοής, την επιβάρυνση του εντέρου από την προγεστερόνη, αλλά και του μα­στού από την υπεραύξηση των οιστρογό- νων.

  Η επίτευξη εγκυμοσύνης στη νεαρή αυτή ηλικία είναι πο­σοστιαία μεγάλη, καθώς οι κύριοι εχθροί της γονι­μότητας, όπως τα ινομυώματα και η ενδομητρίωση, εμφανίζονται συνήθως πολύ αργότερα. Επί­σης, η διαδικα­σία του τοκετού μάλλον είναι κα­λύτερα ανεκτή καθώς η μήτρα συσπάται αποτελεσματι­κότερα. Ξεκινά τη διαδικασία τοκετού α­πό μόνη της και ο τράχηλος διαστέλλεται ευκολότερα και γρηγορότερα, με αποτέ­λεσμα το ποσοστό του φυσιολογικού το­κετού να είναι το υψηλότερο όλων των η­λικιών και οι επιπλοκές του τοκετού και της εγκυμοσύνης, όπως αιμορραγία και ατονίες, ρήξη μήτρας, υπέρταση και τοξι­ναιμία, να είναι χαμηλές.

  Διαβάστε περισσότερα στο boro.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα