• "Βοήθεια στο Σπίτι" μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014

  5:17 μμ, Τετάρτη 25 Σεπ 2013 5:17 μμ, Τετάρτη 25 Σεπ 2013

  "Βοήθεια στο Σπίτι" μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014

  Συζητείται αύριο στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία διασφαλίζεται η συνέχιση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και η αναβάθμισή του.

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που λειτουργεί ήδη 12 χρόνιας εμπλουτίζεται με τις υπηρεσίες τριών επιμέρους προγραμμάτων:

  Το πρόγραμμα «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», που αφορά την παροχή υπηρεσιών στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.

  Το πρόγραμμα «Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα», που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, αποσκοπεί στην κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

  Το πρόγραμμα «Κατ' οίκον Νοσηλεία», που θεσμοθετείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στον δικό του χώρο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

  Το πρόγραμμα «κατ' οίκον Νοσηλεία» θα εφαρμοστεί κατ' αρχήν πιλοτικά.

  Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε:

  - Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη

  - Ιατρική φροντίδα

  - Νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία

  - Οικιακή βοήθεια

  - Ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

  - Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και

  - Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κλπ

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ETAM) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2013 έως τις 31 Μαρτίου 2014 θα γίνει πλήρης καταγραφή των ωφελούμενων που εξυπηρετούνται σε κάθε δήμο.

  Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά την 30η Σεπ­τεμβρίου 2014 θα μπορούν μετά την 1η Ιουνίου 2014 να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τα υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Υγείας, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

  Η συνέχιση του προγράμματος θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Εσωτερικών και Υγείας.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα