• Άρχισαν προσφυγές για τη διαθεσιμότητα

  5:13 μμ, Τετάρτη 25 Σεπ 2013 5:13 μμ, Τετάρτη 25 Σεπ 2013

  Άρχισαν προσφυγές για τη διαθεσιμότητα

  Η πρώτη προσφυγή για την κατάργηση οργανικών θέσεων στο Δημόσιο και τη διαθεσιμότητα μονίμων υπαλλήλων, κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι από τον Σύλλογο Υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

  Ο Σύλλογος ζητάει να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες: 1) η από 26.8.2013 απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρύθμισης, για την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του ΕΟΤ και 2) η από 16.9.2013 απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία καταργήθηκαν 98 θέσεις μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ.

  Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΕΟΤ υποστηρίζει ότι οι επίμαχες δύο αποφάσεις παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας (άρθρα 4 και 25 του Συντάγματος), όπως επίσης παραβιάζουν το άρθρο 103 του Συντάγματος που προβλέπει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το άρθρο 43, το οποίο αναφέρει ότι η έκδοση υπουργικών αποφάσεων κλπ πρέπει να προβλέπεται από νόμο.

  Ειδικότερα, αναφέρουν, οι επίμαχες δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς αφενός αποφασίστηκε η κατάργηση 98 μονίμων θέσεων μόνο, όμως, του προσωπικού των ειδικοτήτων διοικητικών γραμματέων και διοικητικού λογιστικού της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ και όχι από άλλες περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού και αφετέρου δεν αναφέρεται και δεν αιτιολογείται πουθενά η αναγκαιότητα κατάργησης των θέσεων αυτών.

  Επίσης, οι εργαζόμενοι στον ΕΟΤ υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος δεν μπορεί να απολυθεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος εάν δεν υπάρξει προηγουμένως σχετική απόφαση του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.

  Τέλος, σημειώνει ο Σύλλογος ότι η απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρύθμισης είναι ανυπόστατη, καθώς δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με συνέπεια να είναι με τη σειρά της ανυπόστατη και η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η έκδοση της οποία στηρίζεται στην πρώτη απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα