• Παράταση απογραφής των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

  7:11 μμ, Πέμπτη 09 Μάι 2013 7:11 μμ, Πέμπτη 09 Μάι 2013

  Παράταση απογραφής των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

  Παράταση της απογραφής των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, ενόψει της ενσωμάτωσης του Ταμείου στο ΙΚΑ.

  Το υπουργείο ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της απογραφής που πραγματοποιείται φέτος, για πρώτη φορά, στον ΟΠΑΔ και για το σύνολο των ασφαλισμένων του Δημοσίου, ολοκληρώθηκε σήμερα η ταυτοποίηση του 50% των δικαιούχων του, δηλαδή περίπου 587.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

  Μέχρι σήμερα, επίσης, έχουν ήδη διαγραφεί 37.327 βιβλιάρια ασθενείας για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις παροχής τους (π.χ. θάνατος κυρίως ασφαλισμένων, ενηλικίωση τέκνων κ.λπ.)

  Ωστόσο, για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Πε­ριφέρεια Αττικής και που υποχρεούνται να προσέλθουν στο μοναδικό μέχρι σήμερα σημείο εξυπηρέτησης, αυτό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΑΔ, έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα μακράς αναμονής και ταλαιπωρίας.

  Ήδη το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, την ενσωμάτωση του ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ και τη διεύρυνση του δικτύου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου από τις δομές του ΙΚΑ στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Έτσι δίνεται μια οριστική λύση στο πρόβλημα της ταλαιπωρίας των ασφαλισμέ­νων του Δημοσίου, παράλληλα δε προκύπτει και μια σημαντική εξοικονό­μηση από ενοίκια και λοιπές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες. Και για αυτό ακριβώς το λόγο, δεν απαιτείται ορισμός νέας διοίκησης (προέδρου και μελών ΔΣ) στον ΟΠΑΔ, καθώς οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται πλέον από τη διοίκηση του ΙΚΑ.

  Μέχρι να ολοκληρωθεί η παραπάνω ενσωμάτωση του ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ και η μετάβαση στο νέο σύστημα εξυπηρέτησης από το διευρυμένο δίκτυο των καταστημάτων του ΙΚΑ σε όλη την Αττική (τουλάχιστον 25 σε πρώτη φάση), αποφασίστηκε από το υπουργείο Εργασίας - και μόνο για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και υποχρεούνται να προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑΔ - η παράταση απογραφής και θεώρησης των βιβλιαρίων τους έως και την 31/10/2013. Για τους λοιπούς ασφαλισμένους παρα­μένουν σε ισχύ οι προηγούμενες προθεσμίες.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα