• Μαυραγάνης: Αυξήθηκαν οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων

  8:54 μμ, Δευτέρα 25 Νοε 2013 8:54 μμ, Δευτέρα 25 Νοε 2013

  Μαυραγάνης: Αυξήθηκαν οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων

  Οι κατασχέσεις λαθραίων καπνικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 116% το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ανέφερε υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ.

  «Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2013, οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων που διενεργήθηκαν από όλες τις αρμόδιες ελληνικές διωκτικές αρχές, καταγράφουν αύξηση της τάξης του 116% περίπου, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, με βάση την ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την προσπάθεια πάταξης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων».

  Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ, με θέμα «Το παράνομο εμπόριο καπνού: Οι συνέπειες για τον κλάδο και την οικονομία», διαβεβαιώνοντας ότι οι έλεγχοι στον τομέα των καπνοβιομηχανικών προϊόντων θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση και ουσιαστικός στόχος θα παραμείνει ο περιορισμός του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης τσιγάρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα, τον υγιή ανταγωνισμό και την υγεία των καταναλωτών.

  Όπως ανέφερε, σε απόλυτους αριθμούς, το Α΄ εξάμηνο του 2012, καταγράφηκαν 379 υποθέσεις κατάσχεσης λαθραίων τσιγάρων, ενώ, το αντίστοιχο Α' εξάμηνο φέτος, οι αντίστοιχες υποθέσεις κατάσχεσης ανήλθαν σε 820.

  «Περαιτέρω, βάσει των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων του Α΄ εξαμήνου του 2013, από το σύνολο των 820 υποθέσεων κατάσχεσης λαθραίων τσιγάρων, οι 758 υποθέσεις (ποσοστό 92% περίπου επί του ανωτέρω συνόλου) αφορούν σε κατασχέσεις ποσοτήτων τσιγάρων έως τα 50.000 τεμάχια, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 129% περίπου, όσον αφορά στις αντίστοιχες υποθέσεις κατάσχεσης που σημειώθηκαν, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2012» επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομικών.

  «Το ΣΔΟΕ είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες διωκτικές αρχές (τελωνεία, λιμενικό), έχει επανειλημμένα εξαρθρώσει κυκλώματα λαθρεμπορίας και έχει κατασχέσει μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων (γνήσιων ή παραποιημένων), σε έναν τομέα που, ως γνωστόν, σχετίζεται άμεσα με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

  Έτσι, από 01/01-31/08/2013, στον τομέα των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι, βρέθηκαν 64 παραβάτες, βεβαιώθηκαν 17 φορολογικές και απλές τελωνειακές παραβάσεις και 104 λαθρεμπορίες. Κατασχέθηκαν έως σήμερα 129.404.100 τεμάχια τσιγάρων», πρόσθεσε ο κ. Μαυραγάνης, επισημαίνοντας ότι, βάσει των σχετικών στοιχείων – αναλύσεων διεθνών οργανισμών (OLAF, SECI), η χώρα μας αποτελεί, κατά κύριο λόγο, χώρα διαμετακόμισης και όχι χώρα αποστολής ή προορισμού, όσον αφορά στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

  Ο κ. Μαυραγάνης δήλωσε τα εξής: «Η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου και της αποστολής της, στο πλαίσιο πάταξης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, πέραν των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έχει, επίσης, προβεί και στις ακόλουθες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο:

  - Έχει συστήσει και λειτουργεί στα τελωνεία της χώρας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, τμήματα πληροφοριών, παραποιημένων και δίωξης, τα οποία διεξάγουν καθημερινά ελέγχους, ορισμένα δε και σε 24ωρη βάση. Τα εν λόγω τμήματα ανταλλάσσουν, μέσω της 33ης διεύθυνσης ελέγχου τελωνείων, πληροφορίες και συνεργάζονται στενά με τις λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας, ΕΛ.Υ.Τ., Σ.Δ.Ο.Ε., λιμενικό και αστυνομία, με γνώμονα αφενός μεν την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας αφετέρου δε την προστασία της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού.

  - Κατά την εφαρμογή του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Ν.3943/2011), αλλά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, η τελωνειακή υπηρεσία καταρτίζει τριμηνιαίους προγραμματισμούς τελωνειακών ελέγχων που αποστέλλονται και υλοποιούνται από όλες τις τελωνειακές αρχές της χώρας.

  Συνεργάζεται με τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες, καθώς και με τα εγχώρια παραρτήματα των διεθνών καπνοβιομηχανιών, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας ή παραποίησης των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων τους.

  Το θέμα της σήμανσης των προϊόντων καπνού, καθώς και η δυνατότητα καθιέρωσης εντοπισμού και ανίχνευσης τόσο στα προϊόντα καπνού που διατίθενται για εγχώρια κατανάλωση όσο και σε αυτά που προορίζονται για εξαγωγή, με σκοπό τον προσδιορισμό της προέλευσής τους και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αφορμή πρόταση οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών, σχετικά με την κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και η ΓΓΔΕ έχει αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες».

  Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Ν. Θεοφιλόπουλος, έκανε εκτενή αναφορά σε έρευνα της Nielsen, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013, όπου διαπιστώθηκε ότι τα 19,5 τσιγάρα στα 100 είναι παράνομα, ενώ 3 στα 4 παράνομα τσιγάρα αφορούν προϊόντα που δεν φέρουν καμία σήμανση για τη χώρα προορισμού τους.

  Επίσης, ο κ. Θεοφιλόπουλος τόνισε ότι οι απολεσθέντες φόροι το 2013 υπολογίζονται στα 650 εκατ. ευρώ.

  Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο μεγάλο πρόβλημα, τη «νέα πληγή», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, που, όπως είπε, είναι ο παράνομος χύμα καπνός.

  Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Θεοφιλόπουλος υπογράμμισε ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να εστιάσει σε έξι σημεία, που είναι:

  - Η εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  - Η Ελλάδα να ηγηθεί προσπάθειας για την περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια.

  - Αυστηρότερη εφαρμογή και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

  - Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού και εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας “CODENTIFY” για τη σήμανση και ιχνηλασιμότητα των πακέτων.

  - Διεκδίκηση χρηματοδότησης από κονδύλια που διαθέτει η Philip Morris International στην Ε.Ε. και άλλα προγράμματα.

  - Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών».

  Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μίλησαν, μεταξύ άλλων ομιλητών και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας και ο αντιπρόεδρος της Philip Morris International, Αρτιόμ Τσέρνις (Artyom Chernis), αρμόδιος για θέματα στρατηγικής και πρόληψης ενάντια στο παράνομο εμπόριο.

  ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα