• Νέα οργανογράμματα σε 4 υπουργεία

  7:15 μμ, Πέμπτη 14 Φεβ 2013 7:15 μμ, Πέμπτη 14 Φεβ 2013

  Νέα οργανογράμματα σε 4 υπουργεία

  Επιβεβαιώθηκαν οι βασικοί άξονες της διοικητικής μεταρρύθμισης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν οι εξελίξεις και η θετική πορεία των αρμόδιων υπουργείων για το σχεδιασμό ενός αποδοτικού δημόσιου τομέα.

  Ενός δημόσιου τομέα, στον οποίο «θα δοθεί έμφαση στην απλοποίηση των δομών, στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών και στην καλύτερη συνεργασία με τον πολίτη, μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, της κινητικότητας και της ορθολογικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

  Στη συνεδρίαση οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις αναδιοργάνωσης των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Μακεδονίας - Θράκης, από τις οποίες θα προκύψουν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των υπουργείων, με απτές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητά τους και στην ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του πολίτη.

  Όπως επισημαίνεται, «σε όλα τα υπουργεία, η οργανωτική δομή απλοποιείται. Οργανικές μονάδες συνενώνονται με στόχο την ενδυνάμωσή τους, μέσω του ανασχεδιασμού του επιχειρησιακού τους αντικειμένου και με τη δημιουργία συνεργειών».

  Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπάρχει μείωση οργανικών μονάδων κατά 37%, ενώ ενισχύεται το Σ.ΕΠ.Ε για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς.

  Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάρχει μείωση των οργανικών μονάδων κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών κατά 58%.

  Στο υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μείωση οργανικών μονάδων κατά 26% και στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης υπάρχει μείωση οργανικών μονάδων κατά 53%.

  Επίσης, σημειώνεται ότι «οι μονάδες που εξυπηρετούν με τον πολίτη αναδιαρθρώνονται, ώστε το αντικείμενο και η αποστολή τους να είναι σαφή τόσο στα στελέχη για τις υπηρεσίες, που πρέπει να παρέχουν, όσο και στους πολίτες, οι οποίοι θα γνωρίζουν ευκολότερα πού πρέπει να απευθύνονται για να εξυπηρετούνται, χωρίς να ταλαιπωρούνται».

  Ακόμη γίνεται αναφορά στις κτιριακές υποδομές, οι οποίες «αξιολογούνται και αξιοποιούνται», με γνώμονα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους, ενώ επισημαίνεται ότι «σε όλα τα παραπάνω υπουργεία, λειτουργίες, όπως ο Οικονομικός Προγραμματισμός και Έλεγχος, η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ενδυναμώνονται και γίνονται πιο ευέλικτες, ώστε να υποστηρίζουν οριζόντια και αποτελεσματικότερα τις επιχειρησιακές δράσεις των Υπουργείων και να αρθούν οι επικαλύψεις».

  Πηγή: ΑΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα