• Τα τελικά συμπεράσματα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μεταναστευτικό, παραπληροφόρηση, Ρωσία, κοινή αγορά και προϋπολογισμό

  4:53 μμ, Παρασκευή 14 Δεκ 2018 4:53 μμ, Παρασκευή 14 Δεκ 2018

  Βρυξέλλες , Αθανάσιος Αθανασίου

  Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες και η δεύτερη ημέρα συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους 28 αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων να υιοθετούν το συνολικό εξασέλιδο κείμενο των συμπερασμάτων για τα θέματα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, των Εξωτερικών Σχέσεων, της μετανάστευσης, της παραπληροφόρησης, της κλιματικής αλλαγής, της αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά και τη ολοκλήρωσης της Κοινής Αγοράς.

  Οι 27 (πλην Βρετανίας) υιοθέτησαν χθες βράδυ ένα ξεχωριστό κείμενο συμπερασμάτων για το Brexit, χωρίς καμία νέα νομική δέσμευση προς το ΗΒ και σήμερα ολοκληρώνουν νέα Σύνοδο (περιεκτικής σύνθεσης) για το μέλλον της Ευρωζώνης.

  Τα κείμενα των συμπερασμάτων που εγκρίθηκαν δεν διαφέρουν από το προσχέδιο που παρουσίασε χθες το ΚΥΠΕ. Αναλυτικά:

  Σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο,"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις εντατικές προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου σχετικά με το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση προόδου της Προεδρίας", καλώντας την επόμενη Προεδρία "να συνεχίσει τις εργασίες της και να αναπτύξει προσανατολισμό για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το φθινόπωρο του 2019".

  Σε σχέση με την ολοκλήρωση της Κοινής Αγοράς, οι 28 σημειώνουν ότι "είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ένωσης που έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στους Ευρωπαίους", ενώ "αποτελεί κύριο πλεονέκτημά μας για την εξασφάλιση της ευημερίας των πολιτών, της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της βασικής κινητήριας δύναμης για επενδύσεις και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα". Οι 28 τονίζουν ότι "είκοσι πέντε χρόνια μετά, πρέπει να προωθήσουμε την ατζέντα της ενιαίας αγοράς σε όλες τις διαστάσεις της και να αναπτύξουμε μια προσέγγιση που να προσανατολίζεται προς το μέλλον".

  Ως εκ τούτου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Κ-Μ "να συμφωνήσουν, πριν από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, σχετικά με το πλείστον των εκκρεμών προτάσεων που αφορούν την ενιαία αγορά". Είναι επίσης σημαντικό "να αρθούν τα εναπομένοντα αδικαιολόγητα εμπόδια, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και να αποφευχθούν νέα εμπόδια και κίνδυνοι κατακερματισμού". Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν "να συνεχίσει την ανάλυσή της και τις εργασίες της εν προκειμένω" και ζητεί "την εφαρμογή και την επιβολή, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, των αποφάσεων που λαμβάνονται και των κανόνων που έχουν θεσπιστεί, καθώς και την τήρηση των προτύπων και η διασφάλιση της ευέλικτης εφαρμογής των αρχών της καλύτερης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της επικουρικότητας και της αναλογικότητας" . Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει "ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά παρέχει μια σταθερή βάση για μια εξωστρεφή, σίγουρη και πιο αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα διεπιστημονικό παγκόσμιο περιβάλλον" και υπογραμμίζει "την ανάγκη να εξελιχθεί η ενιαία αγορά ώστε να αγκαλιάζει πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, την άνοδο της οικονομίας δεδομένων και υπηρεσιών, τη συνδεσιμότητα και τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία". Επιπλέον ζητεί "την ενίσχυση της συνοχής με όλες τις συναφείς πολιτικές και ανακοινώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "θα πραγματοποιήσει σε βάθος συζήτηση την προσεχή άνοιξη σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της ενιαίας αγοράς και της ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη Στρατηγική Ατζέντα".

  Σε σχέση με το μεταναστευτικό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την εφαρμογή της συνολικής προσέγγισής του στον τομέα της μετανάστευσης, "η οποία συνδυάζει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την αυξημένη εξωτερική δράση και τις εσωτερικές πτυχές, σύμφωνα με τα συμπεράσματά του τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2018" και σημειώνει ότι "ο αριθμός των παράνομων διελεύσεων των συνόρων που εντοπίστηκαν μειώθηκε σε επίπεδα προ της κρίσης και ότι η συνολική πτωτική τάση συνεχίζεται".

  "Πρόκειται για το αποτέλεσμα της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία βασίζεται ιδίως στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, στην καταπολέμηση των λαθρεμπόρων και στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, η οποία έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες", αναφέρουν οι 28.

  "Συνεπώς, η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί, να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εφαρμοστεί πλήρως", τονίζουν και δηλώνουν ότι "τρέπει να διατηρηθεί η επαγρύπνηση σε όλες τις υπάρχουσες και τις αναδυόμενες διαδρομές, ιδίως ενόψει των πρόσφατων αυξήσεων στις διαδρομές της Δυτικής και της Ανατολικής Μεσογείου".

  Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "καλεί τους συννομοθέτες να ολοκληρώσουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή συνοριακή και ακτοφυλακή (EBCG)", εκφράζει ικανοποίησή για τη συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο Συμβουλίου στις 6 Δεκεμβρίου 2018 "όσον αφορά την ενίσχυση της εντολής του ΕΒCG στον τομέα της επιστροφής και της συνεργασίας με τρίτες χώρες" και ζητεί επίσης "να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία για την επιστροφή, τον Οργανισμό Ασύλου και σε όλα τα μέρη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τηρώντας τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό βαθμό προόδου σε καθένα από αυτά τα αρχεία".

  Σε ότι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την προετοιμασία της επικείμενης συνόδου κορυφής με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019 και εκφράζει τ"η βαθύτατη ανησυχία του για την κλιμάκωση στα στενά του Κερτς και της Αζοφικής Θάλασσας και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία".

  Επαναβεβαιώνει "τη δέσμευσή του για το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την πολιτική της ΕΕ για μη αναγνώριση της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας", ξεκαθαρίζοντας ότι "δεν δικαιολογείται η χρήση στρατιωτικής δύναμης από τη Ρωσία". Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά "την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων ναυτικών της Ουκρανίας καθώς και την επιστροφή των κατασχεθέντων πλοίων και την ελεύθερη διέλευση όλων των πλοίων μέσω των στενών του Κερτς".

  Η ΕΕ επιπλέον δηλώνει "έτοιμη να εγκρίνει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της υποστήριξής της, ιδίως υπέρ των πληγεισών περιοχών της Ουκρανίας".

  Ακόμη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει θερμά τη θετική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και προσβλέπει στην επικείμενη έναρξη της ισχύος της.

  Σε σχέση με την Κλιματική αλλαγή, οι 28 δηλώνουν ότι "μετά την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Κομισιόν με τίτλο «Καθαρός Πλανήτης για όλους» και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της COP24 στο Κατοβίτσε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να επεξεργαστεί τα στοιχεία που περιγράφονται στην ανακοίνωση". Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "θα παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη γενική κατεύθυνση και τις πολιτικές προτεραιότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2020 σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού".

  Σε σχέση με την Ασφάλεια και την Άμυνα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του "για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, στη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας, στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης της άμυνας και στις διαπραγματεύσεις για το προτεινόμενο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας".

  "Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και της ικανότητάς της να ενεργεί ως φορέας παροχής ασφάλειας, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και ενισχύοντας τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, τηρώντας πλήρως τις αρχές της συμμετοχής, της αμοιβαιότητας και της αυτονομίας λήξης αποφάσεων της ΕΕ".

  Σε σχέση με την παραπληροφόρηση οι 28 αναφέρουν ότι "η διάδοση της εσκεμμένης, μεγάλης κλίμακας και συστηματικής παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του υβριδικού πολέμου, αποτελεί μια οξεία και στρατηγική πρόκληση για τα δημοκρατικά μας συστήματα". "Απαιτεί επείγουσα ανταπόκριση που πρέπει να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων" αναφέρουν οι 28.

  Ως εκ τούτου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

  - υπογραμμίζει την ανάγκη για μια αποφασιστική απάντηση, η οποία να αντιμετωπίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις και να είναι ολοκληρωμένη, συντονισμένη και με επαρκείς πόρους, με βάση την αξιολόγηση των απειλών.

  - ζητεί την ταχεία και συντονισμένη εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης για την παραπληροφόρηση που υπέβαλε η Κομισιόν και η Ύπατη Εκπρόσωπος, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ΕΕ, να ενισχυθούν οι συντονισμένες και κοινές αντιδράσεις μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας και να αυξηθεί η κοινωνική ανθεκτικότητα στην παραπληροφόρηση.

  - ζητεί τη λήψη ταχείας και αποφασιστικής δράσης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών και εθνικών εκλογών.

  "Το Συμβούλιο καλείται να συνεχίσει τις εργασίες για το θέμα αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2019", αναφέρουν τα συμπεράσματα.

  Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο"καταδικάζει όλες τις μορφές αντισημιτισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας και υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας, χαιρετίζει την έγκριση, στις 6 Δεκεμβρίου 2018, της δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού".

  Τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη διεξαγωγή διαλόγων πολιτών και διαβουλεύσεων με τους πολίτες, "η οποία ήταν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να συνεργαστεί με τους ευρωπαίους πολίτες και που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για περαιτέρω διαβουλεύσεις και διαλόγους".

  Σημειώνει ότι "η κοινή έκθεση που συντάχθηκε από την τρέχουσα και την επόμενη Προεδρία, μαζί με τις διάφορες εθνικές εκθέσεις και τις παρεμβάσεις των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εντοπίζουν ορισμένες ανησυχίες και προσδοκίες των συμμετεχόντων πολιτών όσον αφορά συγκεκριμένα αποτελέσματα από την ΕΕ".

  "Κατά την άτυπη συνεδρίασή τους στο Σίμπιου στις 9 Μαΐου 2019, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν τις προτεραιότητες για τον επόμενο θεσμικό κύκλο, προκειμένου να συμφωνήσουν για την επόμενη Στρατηγική Ατζέντα τον Ιούνιο του 2019", καταλήγουν τα συμπεράσματα.

  Πηγή: real.gr
  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα