• Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής

  10:10 πμ, Τρίτη 18 Σεπ 2018 10:10 πμ, Τρίτη 18 Σεπ 2018

  Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

  Οι προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, η προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής του Σάλτσμπουργκ (την Πέμπτη) και της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου, αλλά και η διαδικασία του άρθρου 7.1 της ΣΕΕ για την Πολωνία, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συνεδριάζουν το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες.

  Επιπλέον οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την «επιστολή προθέσεων» της Κομισιόν, μετά από την ομιλία του προέδρου Γιούνκερ σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης. Επίσης, θα προβούν σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά εκκρεμούς νομοθετικούς φακέλους ενόψει του τέλους του νομοθετικού κύκλου το 2019. Μετά τις αρχικές παρουσιάσεις κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου, η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναμένεται να διεξαχθεί κατά το γεύμα. Στη συνέχεια, σε δημόσια συνεδρίαση, οι υπουργοί θα διοργανώσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027. Το Συμβούλιο θα αρχίσει την προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου συζητώντας ένα σχέδιο σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης. Επιπλέοξν θα διεξαχθεί επίσης ακρόαση σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

  Αργότερα στις 18:00 το Συμβούλιο, σε μορφή ΕΕ 27, θα ενημερωθεί από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σε σχέση με το Brexit, όπου οι Υπουργοί θα εξετάσουν επίσης το σχέδιο σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50) της 18ης Οκτωβρίου 2018.

  Αναλυτικά, αρχικά η αυστριακή προεδρία θα παρουσιάσει, σε δημόσια συνεδρίαση, τις προτεραιότητές της για τη διάρκεια της θητείας της που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

  Σε ότι αφορά το Νομοθετικό προγραμματισμό, η Κομισιόν θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών για το 2019 και το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τη λεγόμενη "επιστολή προθέσεων" της Κομισιόν. Οι απόψεις που εκφράζουν οι υπουργοί θα συνοψιστούν σε επιστολή της προεδρίας, ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να τις λάβει υπόψη πριν εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της. Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να συζητήσουν την πορεία των εκκρεμών νομοθετικών προτάσεων ενόψει του τέλους του νομοθετικού κύκλου το 2019.

  Σε ότι αφορά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ 2021 - 2027), σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση προσανατολισμού, η οποία θα δώσει στους υπουργούς την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτάσεις της Κομισιόν και τις προτεραιότητές τους για τις διαπραγματεύσεις.

  Η έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, η οποία καταρτίστηκε υπό την ευθύνη της Προεδρίας, θα παράσχει πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων. Η έκθεση βασίζεται σε συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της αυστριακής προεδρίας σε επίπεδο ομάδας εργασίας και στις συνεισφορές των αντιπροσωπειών. Περιγράφει την κατάσταση των συζητήσεων σχετικά με ορισμένα θέματα, όπως η διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, η προτεινόμενη νέα δομή, οι διοικητικές δαπάνες, η προτεινόμενη ευελιξία και οι συνέργειες στο πλαίσιο του ΠΔΠ, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων και οι ίδιοι πόροι.

  Το Συμβούλιο θα εξετάζει ενεργά τις προτάσεις της Κομισιόν σε επίπεδο ομάδων εργασίας από τη στιγμή που έγιναν διαθέσιμες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

  Μετά την αρχική φάση τεχνικής αποσαφήνισης, η αυστριακή προεδρία σκοπεύει τώρα να προσδιορίσει, να συζητήσει και να επεξεργαστεί σταδιακά πιθανά στοιχεία ενός μελλοντικού σχεδίου διαπραγματευτικού πλαισίου. Αυτά τα πιθανά στοιχεία θα καταρτιστούν υπό την ευθύνη της Προεδρίας και θα έχουν ενδεικτικό και εξελισσόμενο χαρακτήρα. Θα εξεταστούν και θα συζητηθούν κατά τους προσεχείς μήνες στο πλαίσιο του οριζόντιου ΠΔΠ, δηλαδή στην ομάδα ad hoc για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το COREPER και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, με σκοπό την προετοιμασία μιας έκθεσης προόδου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

  Ο στόχος της διαδικασίας είναι να δομηθεί και να διευκολυνθεί μια μελλοντική συμφωνία για το ΠΔΠ.

  Παράλληλα, οι τομεακοί σχηματισμοί και ομάδες εργασίας του Συμβουλίου αναμένεται να συνεχίσουν τις εργασίες για τις τομεακές νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, αφήνοντας κατά μέρος οριζόντιες και δημοσιονομικές πτυχές.

  Σε ό,τι αφορά τις Προετοιμασίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, το Συμβούλιο ΣΓΥ θα εξετάσει ένα σχολιασμένο σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, που θα χρησιμεύσει ως βάση για το σχέδιο συμπερασμάτων, το οποίο θα προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

  Κατά τη σύνοδό του τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επανέλθει στο ζήτημα της μετανάστευσης. Θα υπάρξει έκθεση σχετικά με την πρόοδο, όπως συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσης συμπεράσματα σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια, μετά τη θεματική συζήτηση των ηγετών στο Σάλτσμπουργκ στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, αλλά μπορεί και να ασχοληθεί με συγκεκριμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

  Σε ό,τι αφορά τη κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Πολωνία, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ. Η ακρόαση αποτελεί ένα βήμα της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο "πριν από την απόφαση, το Συμβούλιο ακούει το εν λόγω κράτος μέλος και μπορεί να του απευθύνει συστάσεις, ενεργώντας σύμφωνα με την ίδια διαδικασία".

  Συνολικά, η διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:

  (1) την έναρξη της διαδικασίας,

  (2) την ακρόαση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους από το Συμβούλιο,

  (3) ενδεχομένως την έκδοση συστάσεων

  (4) την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από το οικείο κράτος μέλος των ενωσιακών αξιών.

  Η ακρόαση θα είναι ουσιαστικά μια διαδικασία αξιολόγησης και θα επιτρέψει στους υπουργούς να πραγματοποιήσουν μια πιο εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων με την Πολωνία σχετικά με τις βασικές ανησυχίες που εντοπίζονται στην αιτιολογημένη πρόταση της Κομισιόν βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ.

  Κατά την έναρξη της ακρόασης θα δοθεί στην Κομισιόν η ευκαιρία να ενημερώσει και η Πολωνία θα κληθεί να παρουσιάσει τη θέση της. Οι υπουργοί θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να απευθύνουν στην Πολωνία ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ακρόασης. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα διαδικαστικό συμπέρασμα από την Προεδρία.

  Πηγή: real.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα