• Στέλνουν την Κύπρο στο δικαστήριο

  4:47 μμ, Πέμπτη 21 Μάρ 2013 4:47 μμ, Πέμπτη 21 Μάρ 2013

  Στέλνουν την Κύπρο στο δικαστήριο

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Κύπρο και την Πολωνία, επειδή δεν ενσωμάτωσαν κανόνες της ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην εθνική νομοθεσία τους.

  Πρόκειται για οδηγία που έχει στόχο να διασφαλιστεί ότι, έως το 2020, η ενέργεια που καταναλώνεται στην ΕΕ θα προέρχεται κατά 20% από ΑΠΕ. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 5 Δεκεμβρίου του 2010.

  «Έχουμε δεσμευθεί να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους μας, έως το 2020. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να επιβληθεί η νομοθεσία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε όλα τα κράτη- μέλη. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν λύση για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και τα θέματα της ασφάλειας του εφοδιασμού» δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ.

  Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 133.228,80 ευρώ στην Πολωνία και ύψους 11.404,80 ευρώ στην Κύπρο. Πρόκειται για χρηματικές ποινές που προτείνονται με βάση τη διάρκεια και τη σοβαρότητας της παράβασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβληθεί για το διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία. Το τελικό ύψος κάθε χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

  Η Επιτροπή αντιμετώπισε το ζήτημα της μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στην εθνική νομοθεσία με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία, τον Ιανουάριο του 2011 και στην Κύπρο, τον Νοέμβριο του 2011. Αιτιολογημένη γνώμη απεστάλη στην Πολωνία τον Μάρτιο του 2012 και στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 2012. Παρά τα εν λόγω διαβήματα, εκκρεμεί ακόμη η μεταφορά κανόνων της ΕΕ για τις ΑΠΕ στην εθνική νομοθεσία αυτών των κρατών- μελών.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα