Φέσια Δημοσίου: Με ποιον τρόπο επιταχύνεται η αποπληρωμή τους

Καλύτερη οργάνωση στα οικονομικά του πετυχαίνει το Δημόσιο με ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, καθώς για πρώτη φορά θα προσδιορίζει με ακρίβεια τις οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορέων του.

Με το νέο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όλα τα στοιχεία των φορέων του Δημοσίου θα υποβάλλονται πλήρως ψηφιακά, κάτι που θα έχει ως συνέπεια να φαίνεται αμέσως ποια είναι η οικονομική κατάσταση των φορέων και των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, όπως επίσης και ο χρόνος καθυστέρησής τους αλλά και οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την καθυστέρηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το νέο σύστημα επιτυγχάνεται “η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους, καθώς πλέον το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσα οφείλει ο κάθε φορέας, σε ποιους και για πόσο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός από το Υπουργείο Οικονομικών”. Επιτυγχάνεται, επίσης, επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων και αποφυγή καθυστερήσεων των πληρωμών. Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όταν σήμερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου ξεπερνούν τα 1,6 δισ. ευρώ.

Ο έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από τους φορείς του Δημοσίου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ θα ενισχύεται παράλληλα η δημοσιονομική πειθαρχία.

Τέλος, το νέο πληροφοριακό σύστημα συμβάλλει και στη βελτίωση των δημοσιονομικών ελέγχων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς πλέον οι ελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση, μέσω του συστήματος, στα στοιχεία οφειλών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω φορέων.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από τη ΓΓΠΣΔΔ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

 

«Ένα ακόμη πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣΔΔ έρχεται να ενισχύσει τον έλεγχο των δαπανών και των οφειλών του Κράτους. Πλέον το Δημόσιο είναι σε θέση να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια ποιοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν χρήματα, τι ποσά οφείλουν και για πόσο χρονικό διάστημα. Βελτιώνεται έτσι ο οικονομικός προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομικών και ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας παρακολούθησης και εκτέλεσης των κρατικών δαπανών».

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

 

«Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ανέπτυξε και θέτει σε λειτουργία νέο Πληροφοριακό Σύστημα «Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» για την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δημοσιονομικών στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης. Με το νέο πληροφοριακό σύστημα θα προσδιορίζονται επακριβώς οι οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, σε ποιους και για ποιο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι δυνατός ο πιο αποτελεσματικός προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ο πιο αποτελεσματικός έλεγχος των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των 1700 φορέων της Γενικής Διακυβέρνησης προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους».

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:

«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το κλειδί και για την καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση, όπως προκύπτει και στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου παρέχει στο Υπουργείο Οικονομικών τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει καλύτερα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει πολύτιμους ανθρώπινους πόρους που θα αξιοποιηθούν για άλλες υποχρεώσεις του Γενικού Λογιστηρίου».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε:

 

«Η ΓΓΠΣΔΔ δημιούργησε ένα ακόμη σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που αντικαθιστά μια χειρόγραφη διαδικασία. Η τεχνολογία, και σε αυτή τη περίπτωση, είναι το εργαλείο μας για την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων για το ύψος των οφειλών του Δημοσίου και την αποφυγή καθυστερήσεων των πληρωμών, προς όφελος του πολίτη και των επιχειρήσεων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ