• Επιστολή του Μίχαλου στον Πρωθυπουργό

  3:16 μμ, Πέμπτη 08 Σεπ 2016 3:16 μμ, Πέμπτη 08 Σεπ 2016

  Έξι βασικούς τομείς της οικονομίας στους οποίους πρέπει να δώσει έμφαση η κυβέρνηση για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και με στόχο να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, επισημαίνει σε επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.

  Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές αυτές κινήσεις αφορούν:

  1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων,

  2. Δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων και Κόμβων Συνδυασμένων Μεταφορών

  3. Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων

  4. Προώθηση μεγάλων ενεργειακών projects

  5. Αξιοποίηση των Λιμένων

  6. Αξιοποίηση του Παράκτιου Μετώπου της Αττικής

  Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μίχαλου προς τον Πρωθυπουργό:

  «Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

  Από το 2009 μέχρι σήμερα έχει χαθεί σωρευτικά πάνω από το 26% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 62 δισ. ευρώ. Για να καλυφθούν αυτές οι απώλειες, απαιτείται ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης. Θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 100 δις ευρώ στα επόμενα χρόνια, για να επανέλθει η ελληνική οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στα προ κρίσης επίπεδα.

  Ο στόχος αυτός απαιτεί Εθνικό Σχέδιο, στο επίκεντρο του οποίου θα πρέπει να βρεθεί η προώθηση μεγάλων επενδυτικών κινήσεων, με τη σφραγίδα του κράτους και με τη στρατηγική σύμπραξη ιδιωτών επενδυτών.

  Η γεωμορφολογία και τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας δημιουργούν μια σειρά από ευκαιρίες για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών, στο πλαίσιο μιας στοχευμένης στρατηγικής, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές και την εθνική οικονομία, με τη μορφή της εισροής κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών, της ανάδειξης νέων επιχειρηματικών κλάδων, της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

  Θέση της Επιμελητηριακής Κοινότητας είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης τέτοιων επιχειρηματικών σχεδίων στους ακόλουθους, στρατηγικής σημασίας τομείς:

  1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, με στρατηγική έμφαση στην κάλυψη των αναγκών του ανερχόμενου κλάδου των Logistics.

  Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, όταν στηρίζεται σε μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Η κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει σε αυτό το στόχο, κινητοποιώντας κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πάρκων, με τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, είτε σε νέες περιοχές είτε σε περιοχές που λειτουργούν μέχρι τώρα ως άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις (π.χ. Οινόφυτα, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης). Μέσα από την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, θα κινητοποιηθούν επενδύσεις εκατοντάδων εκατ. ευρώ, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα πολυάριθμων ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του εξαγωγικού τομέα.

  2. Δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων και Κόμβων Συνδυασμένων Μεταφορών.

  Τα σπουδαία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως καταλύτης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Στον τομέα αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουν μεγάλα επενδυτικά projects, όπως η υλοποίηση του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου και η δημιουργία Κόμβου Συνδυασμένων Μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη, με αναβάθμιση και αξιοποίηση των λιμενικών, σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών.

  3. Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων

  Η προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της χώρας, θα δημιουργήσει σημαντικά περιβαλλοντικά, αλλά και αναπτυξιακά οφέλη: κινητοποίηση επενδύσεων, δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων, αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος των νησιωτικών περιοχών της χώρας και μείωση ρύπων από τη λειτουργία των παλαιάς τεχνολογίας Θερμικών Σταθμών Παραγωγής, συμβολή στην εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα για τη δημιουργία παραγωγικής βάσης ανεμογεννητριών και σχετικού εξοπλισμού.

  Το σχέδιο αυτό θα πρέπει, προφανώς, να συνδυαστεί με την ουσιαστική αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των ΑΠΕ. Χρειάζεται ένα πλαίσιο που θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, σταθερότητα και κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος.

  4. Προώθηση μεγάλων ενεργειακών projects, που αξιοποιούν τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

  Η Ελλάδα αποτελεί κόμβο των ενεργειακών διαδρόμων της Ευρώπης. Το πλεονέκτημα αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί συστηματικά, μέσα από την προώθηση σημαντικών έργων, με συμφωνίες στο πλαίσιο της ενεργειακής διπλωματίας, με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης από πόρους της Ε.Ε. Ενδεικτικά:

  • Δημιουργία Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να δημιουργηθεί μια νέα ενεργειακή πύλη εισόδου στην Ευρώπη.
  • Δημιουργία συνδέσμου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Ευρώπης.

  5. Σχέδιο αξιοποίησης Λιμένων

  Η υλοποίηση του σχεδίου παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, εξασφάλισε για το ελληνικό δημόσιο έσοδα της τάξης των 25 εκατ. ευρώ ετησίως. Κινητοποιεί επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ την επόμενη τετραετία, δημιουργεί πάνω από 15.000 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αλλά και τις προϋποθέσεις για αύξηση του τουρισμού και ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

  Στα ίδια πρότυπα και με ανάλογη αναπτυξιακή στόχευση, θα πρέπει να προχωρήσει σχέδιο αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων. Το σχέδιο θα πρέπει να εστιάζει στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα παράγουν προστιθέμενη αξία για τις τοπικές αλλά και για την εθνική οικονομία, μέσα από την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών, όπως μαρίνες και λιμάνια κρουαζιέρας, τη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης και διατηρήσιμων θέσεων εργασίας.

  6. Αξιοποίηση του Παράκτιου Μετώπου της Αττικής

  Οι εκτάσεις του δημοσίου στον παράκτιο άξονα Φαλήρου – Σουνίου, μήκους 70 χλμ, πρέπει να αποτελέσουν καταλύτη για την εκτίναξη του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, μέσα από την προσέλκυση σοβαρών ιδιωτών επενδυτών.

  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και τεχνητά εμπόδια, η επένδυση στο Ελληνικό. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η απαξίωση ενός τόσο πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού δημοσίου, ειδικά σε μια περίοδο όπου η οικονομία έχει άμεση ανάγκη από ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης. Ταυτόχρονα, οφείλει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο για την αξιοποίηση των υπολοίπων δημοσίων ακινήτων του Παράκτιου Μετώπου, από το Ολυμπιακό Συγκρότημα του Φαλήρου και τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, μέχρι το Μεγάλο Καβούρι και την Ανάβυσσο.

  Είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αλλά και ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, που θα προβλέπει νέες χρήσεις και ταχύτερες διαδικασίες για την υλοποίηση επενδύσεων.

  Κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των επενδυτικών κινήσεων είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού πλαισίου για τους επενδυτές. Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει ολοκληρωμένους φακέλους προτάσεων, οι οποίοι θα συνοδεύονται από την εκ των προτέρων διευθέτηση μιας σειράς διοικητικών θεμάτων (π.χ. πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, χρήσεις γης, άδειες κτλ.) τα οποία λειτουργούν μέχρι τώρα ως αντικίνητρο.

  Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης αποτελεί εθνικό στόχο, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Θεωρούμε καθήκον της Πολιτείας, να κινητοποιηθεί συντεταγμένα και αποτελεσματικά για την προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων, στη βάση ενός ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού».

  Διαβάστε επίσης:

  Σταθάκης: Θα γίνει κανονικά η πληρωμή της υποδόσης

  Περικοπές στις συντάξεις ακόμη και κάτω από τα 1.300 ευρώ

  ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 1,5% η ανεργία τον Ιούνιο σε σχέση με το 2015

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα