• Κωδικοί – παγίδες στις νέες φορολογικές δηλώσεις

  9:28 πμ, Τρίτη 02 Φεβ 2016 9:28 πμ, Τρίτη 02 Φεβ 2016

  «Παγίδες» με νέους κωδικούς-κλειδιά και αρκετές αλλαγές «κρύβουν» τα φορολογικά έντυπα που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά φέτος στο Taxisnet περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και 1,7 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων.

  Οι φορολογούμενοι αυτοί, εκτός από τις αλλαγές στα φορολογικά έντυπα, θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς φορολόγησής τους.

  Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες με την εκκαθάριση της δήλωσής τους θα δουν την προκαταβολή φόρου εισοδήματος να είναι αυξημένη στο 75% από 55% που ήταν για τα εισοδήματα του 2014, ενώ τα κέρδη που απέκτησαν το 2015 οι επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% από 26%.

  Οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να τα δηλώσουν εκτός από το έντυπο Ε1 και στο έντυπο Ε2, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος για τα εισοδήματα αυτά είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

  Οι αλλαγές στο Ε3

  Οι βασικότερες αλλαγές που θα συναντήσουν στο έντυπο Ε3 οι επιτηδευματίες πηγάζουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και είναι οι εξής:

  1. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου προστίθενται τρία νέα πεδία. Στο πρώτο δηλώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης του επιτηδεύματος, στο δεύτερο η ημερομηνία έναρξης και στο τρίτο η ημερομηνία διακοπής.

  2. Στην ένδειξη με την κατηγορία βιβλίων έχει διαγραφεί το τρίτο πεδίο όπου αναγραφόταν το μεικτό σύστημα βιβλίων (απλογραφικά/διπλογραφικά).

  3. Προστέθηκε ο κωδικός 598 τον οποίο θα συμπληρώσουν οι «μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ». Σημειώνεται ότι από το καθεστώς ΦΠΑ απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο έως 10.000 ευρώ.

  4. Προστέθηκε ο κωδικός 597 με την ένδειξη «ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους (Ν.27/1975)».

  5. Καταργήθηκε ο κωδικός 063 με την ένδειξη «βιβλίο αποθήκης» που υπήρχε στο περσυνό έντυπο. Και αυτό διότι δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

  6. Καταργήθηκε ο κωδικός 072 τον οποίο συμπλήρωναν όσοι τηρούσαν τα βιβλία τους μηχανογραφικά.

  7. Προστέθηκε νέος κωδικός 909 στον πίνακα Ε στον οποίο θα δηλώνονται οι αγροτικές αποζημιώσεις.

  8. Προστέθηκε ο κωδικός 325 στον πίνακα στον οποίο θα δηλώνεται η υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης του άρθρου 10 του ν.2579/1998. Επίσης έχει προστεθεί ο κωδικός 342 στον οποίο θα δηλώνεται το κέδρος του άρθρου 71 του ν.3842/2010 (από ευρεσιτεχνία).

  9. Νέος κωδικός στον πίνακα Ζ ο κωδικός 349 στον οποίο θα δηλώνεται το καθαρό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση σκάφους (ν.27/1975).

  10. Ο πίνακας Η στον οποίο δηλώνονται οι γενικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία έχει αλλάξει εντελώς μορφή καθώς έχει αφαιρεθεί ολόκληρος ο υποπίνακας (α) στον οποίο δηλώνονταν τα στοιχεία του ισολογισμού. Τα στοιχεία ισολογισμού έχουν αφαιρεθεί διότι πλέον συμπληρώνονται οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

  11. Έχει αφαιρεθεί ο υποπίνακας (η) στον οποίο πέρυσι δηλώνονταν τα έσοδα κατά Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους.

  12. Καταργήθηκε ο πίνακας ΙΑ με τον τίτλο «αναγραφή πληροφοριακών στοιχείων ΕΔΩ (ΤΑΧΙ), Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, Ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ».

  13. Προστέθηκε καινούργιος πίνακας Κ στον οποίο θα δηλώνονται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης.

  Συγκεκριμένα προστίθενται οι ακόλουθοι κωδικοί (για κάθε οικονομικό μέγεθος ο επιτηδευματίας ή η επιχείρηση θα αναγράφει το μέγεθος σε λογιστική βάση, σε φορολογική βάση αλλά και τις διαφορές, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές:)

  • Ενσώματα πάγια
  • Αϋλα στοιχεία
  • Χρηματοοικονομικά στοιχεία
  • Προβλέψεις
  • Λοιπές διαφορές ενεργητικού
  • Λοιπές διαφορές παθητικού
  • Διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων
  • Διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων

  14. Η βασικότερη αλλαγή στο έντυπο Ε2 όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια φυσικού ή νομικού προσώπου, είναι η στήλη 16 όπου θα πρέπει να δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

  Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που έγιναν στο έντυπο Ε2 είναι οι εξής:

  • Στήλη 13: Δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση και την υπερεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
  • Στήλη 14: Δηλώνεται το εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας.
  • Στήλη 15: Αναγράφεται το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας.
  • Στήλη 16: Δηλώνονται τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

  Πηγή: Έθνος

  Δείτε επίσης:

  Τι προτείνει η κυβέρνηση για ασφαλιστικό και φορολογικό

  Επισπεύδουν φορολογικό - ασφαλιστικό για συμφωνία ως το τέλος Φεβρουαρίου

  Παράταση της προθεσμίας προστασίας της πρώτης κατοικίας και μετά τις 15/2

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα