• Κατασχέσεις με ένα.. email

  10:06 πμ, Κυριακή 27 Σεπ 2015 10:06 πμ, Κυριακή 27 Σεπ 2015

  Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Εφορία με συνοπτικές διαδικασίες και σε διάστημα το πολύ επτά ημερών για τους οφειλέτες του δημοσίου έρχονται από την 1η Οκτωβρίου. Η αρχή γίνεται με όσους έχουν χρέη άνω των 70.000 ευρώ και σε επόμενη φάση το μέτρο θα επεκταθεί σε φορολογούμενους με μικρά ποσά.

  Την ίδια ώρα, οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα γίνονται πλέον εύκολος στόχος προς κατάσχεση από την εφορία αφού με το νέο μνημόνιο το ακατάσχετο όριο μειώθηκε από τα 1500 ευρώ στα 1000 ευρώ.

  Οι κατασχέσεις – εξπρές που ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το προσωρινό καθεστώς αναστολής κατασχέσεων και πλειστηριασμών θα γίνονται σε τρία βήματα:

  -Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στέλνει ηλεκτρονικά στις τράπεζες τα στοιχεία των οφειλετών του δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 70.000 ευρώ

  -Οι τράπεζες υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.

  -Μετά τη δέσμευση και εντός δύο ημερών ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η φορολογική διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλλει κατάσχεση το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσας δέσμευσης. Πρακτικά λοιπόν από την ώρα που οι τράπεζες θα λάβουν το email από τη ΓΓΔΕ την ίδια μέρα πρέπει να δεσμεύσουν τον λογαριασμό του πελάτη τους ο οποίος χρωστά παράλληλα στην εφορία πάνω από 70.000 ευρώ, μέσα σε δύο ημέρες να ενημερώσουν τη ΓΓΔΕ η οποία με τη σειρά της μέσα πέντε ημέρες πρέπει να ολοκληρώσει την κατάσχεση. Συνολικός χρόνος, μια εβδομάδα.

  -1000 από 1500 ευρώ το ακατάσχετο . Με το νέο μνημόνιο αλλαγές επήλθαν και στο ακατάσχετο όριο. Το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών, έχει μειωθεί από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ.

  Με βάση τις νέες διατάξεις επιτρέπεται η κατάσχεση των ανωτέρω απαιτήσεων , εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ σε ποσοστό το οποίο αυξάνεται κλιμακωτά και συγκεκριμένα στο 50% επί του υπερβάλλοντος των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για τις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις και στο 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ για τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

  Αφορά όμως έναν μόνο λογαριασμό σε μια τράπεζα, ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί στην εφορία για να προστατεύεται κάθε μήνα. Δηλαδή σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα των 1001-1500 ευρώ τον μήνα που κατατίθενται κάθε μήνα στην τράπεζα, θα κατάσχεται το 50% για κάθε ποσό πάνω από 1000 ευρώ.

  Για παράδειγμα για μισθό 1300 ευρώ, η εφορία θα κατάσχει τα 150 ευρώ, για ποσό 1400 ευρώ θα κατάσχει τα 200 ευρώ και για μισθό 1500 ευρώ τα 250 ευρώ.

  Για μισθωτούς των 1500 ευρώ και άνω με οφειλές προς το δημόσιο , η ΓΓΔΕ θα κατάσχει επιπλέον ολόκληρο το ποσό που υπερβαίνει τα 1500 ευρώ. Για παράδειγμα, αν ο κατατεθειμένος στην τράπεζα μισθός είναι 1600 ευρώ θα κατάσχονται τα 350 ευρώ (τα 100 επιπλέον από τα 1500 ευρώ και άλλα 250 ευρώ που είναι τα μισά πάνω από τα 1000 και έως τα 1500 ευρώ) ή για ποσό 2000 ευρώ θα κατάσχονται τα 750 ευρώ το μήνα (500 + 250).

  Οι αλλαγές αυτές έχουν και αναδρομική ισχύ.

  Πηγή:Έθνος

  Διαβάστε επίσης

  Εκπτώσεις από την εφορία

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα