• «Ξεπαγώνουν» οι μεταβιβάσεις ακινήτων

  7:58 πμ, Παρασκευή 18 Απρ 2014 7:58 πμ, Παρασκευή 18 Απρ 2014

  «Ξεπαγώνουν» οι μεταβιβάσεις ακινήτων

  «Ξεπαγώνουν» οι αγοραπωλησίες ακινήτων, μετά από τέσσερις μήνες, εξαιτίας του περίπλοκου φόρου υπεραξίας. Πλέον τα προβλήματα, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, έχουν επιλυθεί, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων.

  Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου, οι πωλητές θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση με αναλυτική περιγραφή του ακινήτου, του φόρου υπεραξίας και όλων των εμπλεκομένων με την αγοραπωλησία.

  Συγκεκριμένα, η δήλωση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει την συμβολαιογραφική πράξη και θα διενεργήσει την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου, τα στοιχεία του αγοραστή, το χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον υπολογισμό του φόρου.

  Σημειώνεται ότι οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να καταβάλουν το φόρο υπεραξίας εντός πέντε ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, αφού προηγουμένως ελέγξουν και βεβαιώσουν την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων. Ωστόσο, σύμφωνα και με τη νέα νομοθεσία, οι συμβολαιογράφοι δεν έχουν ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσεται.

  Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση:

  - Η δήλωση -υπογεγραμμένη από το συμβολαιογράφο και τον πωλητή- υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στη ΔΟΥ και τα υπόλοιπα αντίτυπα επιστρέφονται θεωρημένα.

  - Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη ημέρα της σύνταξης του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος καταχωρίζει σε ανεξάρτητη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Οικονομικών (δίκτυο TAXISnet) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πωλητή, τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό της υπεραξίας επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος, τη ΔΟΥ παραλαβής της δήλωσης, τον αριθμό της δήλωσης και το φορολογικό έτος που αφορά.

  - Με την καταχώριση οριστικοποιείται η δήλωση, βεβαιώνεται η οφειλή στον ΑΦΜ του συμβολαιογράφου και παράγεται μοναδικός κωδικός πληρωμής του παρακρατηθέντος φόρου και η «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.).

  - Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής. Ο συμβολαιογράφος για την κατάθεση της τραπεζικής επιταγής ενεργεί ως πληρεξούσιος του ελληνικού Δημοσίου και νόμιμος κομιστής της επιταγής.

  - Δήλωση υποβάλλεται και, όταν δεν προκύπτει υπεραξία (μηδενική) ή όταν αυτή θεωρείται μηδενική. Στην περίπτωση που η υπεραξία θεωρείται μηδενική, λόγω απόκτησης του δικαιώματος προ του 1995, στη δήλωση συμπληρώνεται μόνο το έτος κτήσης.

  Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα