• Πολυνομοσχέδιο-Η αποζημίωση των «διαθεσίμων»

  11:57 πμ, Κυριακή 30 Μάρ 2014 11:57 πμ, Κυριακή 30 Μάρ 2014

  Πολυνομοσχέδιο-Η αποζημίωση των «διαθεσίμων»

  Πλαφόν 15.000 ευρώ στην αποζημίωση όσων «διαθέσιμων» υπαλλήλων απολυθούν λόγω κατάργησης της θέσης τους, αλλά και δικαίωμα ένταξής τους στο ταμείο ανεργίας για ένα χρόνο, θέτει το πολυνομοσχέδιο.

  Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ και αφορούν και όσους διαθέσιμους απολύθηκαν μέχρι τώρα. Αρα, συμπεριλαμβάνει σχολικούς φύλακες και εκπαιδευτικούς.

  Σημαντική διευκρίνιση:

  • Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι επίορκοι και όσοι έχουν διοριστεί με πλαστά πιστοποιητικά, ενώ

  • Θα προβλέπεται παράταση του χρόνου της διαθεσιμότητας κατά ένα χρόνο από την ημέρα του τοκετού για τις εγκύους.

  Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, όσοι «διαθέσιμοι» υπάλληλοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους δεν θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για εθελουσία μετάταξη, παραμένοντας έτσι σε διαθεσιμότητα έως τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τελικώς θα απολύονται.

  Ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω κατάργησης της θέσης, που δικαιούνται οι μόνιμοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, «ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την υπαγωγή σε διαθεσιμότητα, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας».

  Σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης καταβάλλεται στον επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, ενώ σε άλλη περίπτωση το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης. Σημειώνεται, ότι ως προς το 25% του μισθού τους, που ελάμβαναν οι υπάλληλοι κατά τη διαθεσιμότητά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο, θα συνυπολογίζεται με την αποζημίωση για υπηρεσία άνω των τριών ετών.

  Ειδικότερα, εάν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία χρόνια δεν θα προβλέπεται κανένα ποσό. Για υπηρεσία από 3 χρόνια και μία ημέρα έως 6 χρόνια θα υπολογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα, για υπηρεσία από 6 χρόνια και μία ημέρα έως 12 χρόνια θα υπολογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα, για υπηρεσία από 12 χρόνια και μία ημέρα έως 18 χρόνια θα υπολογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο μηνών, για υπηρεσία από 18 χρόνια και μία ημέρα έως 24 χρόνια, αποδοχές διαθεσιμότητας τριών μηνών και για υπηρεσία από 24 χρόνια και μία ημέρα και πάνω, αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων μηνών.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι διαθέσιμοι υπάλληλοι που απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους «δικαιούνται επίδομα ανεργίας και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω οργανισμού».

  Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται παράταση του χρόνου της διαθεσιμότητας για τις εγκυμονούσες υπαλλήλους. «Το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας εργαζομένης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του εν λόγω διαστήματος, παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα δώδεκα μηνών ύστερα από αυτόν», σημειώνεται.

  Πηγή: Καθημερινή

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα