• Ιρλανδικό μοντέλο για τα δάνεια

  9:49 πμ, Παρασκευή 13 Δεκ 2013 9:49 πμ, Παρασκευή 13 Δεκ 2013

  Ιρλανδικό μοντέλο για τα δάνεια

  Πλήρη καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης του δανειολήπτη, αναλυτική αποτύπωση των αναγκών διαβίωσης με μετρήσιμα και προσδιορισμένα κριτήρια αλλά και πάγωμα του 50% του δανείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, περιλαμβάνει το ιρλανδικό μοντέλο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, που μελετά το υπουργείο Ανάπτυξης.

  Το μοντέλο αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας και από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εξετάζει ποια από τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, μπορούν να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα και φυσικά να προσδιορίσει το κόστος που θα έχει στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, η περίπτωση π.χ. παγώματος της οφειλής.

  Η άρση του προστατευτικού πλαισίου των πλειστηριασμών δημιουργεί την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης από την πλευρά της Πολιτείας, τόσο κατά το στάδιο της μεταβατικής περιόδου του 2014 όσο και τα επόμενα χρόνια, καθώς σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα εκτιναχθούν - τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα απόλυτα νούμερα - την προσεχή διετία.

  Να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του χθες ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, προσδιόρισε το χρόνο επίτευξης συμφωνίας τόσο για τους πλειστηριασμούς όσο και τα ΕΑΣ έως την επόμενη εβδομάδα. Με βάση τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, η τρόικα φέρεται να υποχωρεί σε ό,τι αφορά τον χρόνο της μεταβατικής περιόδου για τη μερική προστασία, που θα φτάνει τον ένα χρόνο αντί των έξι μηνών.

  Από τη μέχρι σήμερα πορεία των διαπραγματεύσεων, βέβαιη θεωρείται η κατάργηση της διάταξης που όριζε ως ακατάσχετη την ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη για χρέη ώς 200.000 ευρώ προς τις τράπεζες, ενώ σε πλήρη ισχύ θα παραμείνει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστός ως νόμος Κατσέλη.

  Το ιρλανδικό μοντέλο, που εξετάζει η ελληνική πλευρά, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κόκκινων δανείων για τις τράπεζες και φυσικά την ανακούφιση των νοικοκυριών. Βασική του φιλοσοφία είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, προκειμένου οι τελευταίοι να αποπληρώνουν μέρος της οφειλής τους ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

  Για τον λόγο αυτό η Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας που πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι τράπεζες και ο οποίος διασφαλίζει την έγκαιρη και καλόπιστη προσέγγιση του δανειολήπτη που αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξόφληση των υποχρεώσεών του.

  Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τους κανόνες που θεσμοθετήθηκαν ο τραπεζικός υπάλληλος παρεμβαίνει, επικοινωνώντας με τον δανειολήπτη ακόμη και κατά την πρώτη καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, προτείνοντάς του εναλλακτικές λύσεις με βάση την εισοδηματική του κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό νομιμοποιείται να πραγματοποιεί έπειτα από συμφωνία με τον δανειολήπτη, ακόμη κατ’ οίκον επίσκεψη, αναλύοντας την περίπτωσή του με στόχο να προτείνει εξατομικευμένες λύσεις.

  Ενα από τα μέτρα που εφαρμόζεται είναι ο διαχωρισμός των οφειλών ανάλογα με το ποσό και την κατηγορία -ενυπόθηκες ή μηκαι το πάγωμα του 50% του δανείου. Το μέρος του κεφαλαίου που παγώνει, δεν εκτοκίζεται και η δυνατότητα εξόφλησής του θα επανεξεταστεί με τη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία.

  Να σημειωθεί ότι τα κόκκινα δάνεια των ιρλανδικών τραπεζών έφτασαν το 25% του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και υπολείπονται σε σχέση με το 30% των επισφαλειών που εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά το πρόβλημα των νοικοκυριών είναι εντονότερο.

  Πηγή: Καθημερινή

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα