• ΥΠΟΙΚ: Επιτυγχάνονται οι στόχοι

  12:48 μμ, Δευτέρα 11 Νοε 2013 12:48 μμ, Δευτέρα 11 Νοε 2013

  ΥΠΟΙΚ: Επιτυγχάνονται οι στόχοι

  Μείωση του αριθμού και το ποσοστού των αποκλίσεων υπουργείων από τους στόχους αναφορικά με τις δαπάνες και τις απλήρωτες υποχρεώσεις προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

  Για το εννεάμηνο του 2013, παρατηρείται ότι οι πραγματοποιήσεις, όπως προκύπτουν από τις δαπάνες και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, είναι χαμηλότερες, συγκρινόμενες με το στόχο, κατά 1,2 δισ. ευρώ ή κατά 3,4%. Ενώ μειώνεται τόσο ο αριθμός όσο και το ποσοστό των αποκλίσεων υπουργείων από τους στόχους, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

  Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, «η προσπάθεια για την εδραίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης συνεχίζεται σταθερά, ενδυναμώνοντας και εμπλουτίζοντας το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής με νέα εργαλεία και πρακτικές που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά της».

  Υπενθυμίζεται ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 2012, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4111/2013 και από το τρέχον οικονομικό έτος έχει τεθεί σε ισχύ, προβλέπεται, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, μηχανισμός παρακολούθησης, σε μηνιαία βάση, των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

  Παράλληλα, προβλέφθηκε η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να είναι συμβατοί με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

  Διευκρινίζεται ότι για την υλοποίηση των στόχων ελήφθησαν υπόψη οι πραγματοποιήσεις (δαπάνες) του κάθε φορέα και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με αυτές όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, οι όποιες αστοχίες μπορούν να δικαιολογηθούν, εν μέρει, από το γεγονός της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας στοχοθεσίας.

  Ο βαθμός επίτευξης των στόχων, όπως αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, κυμαίνεται από υπουργείο σε υπουργείο παρουσιάζοντας θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις, ωστόσο η συνολική εικόνα του εννιαμήνου εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους.

  Βάσει των στοιχείων υλοποίησης των στόχων του εννιαμήνου του τρέχοντος έτους προκύπτει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 1.239,5 εκατ. ευρώ ή κατά -3,4%.

  Συγκρίνοντας τα στοιχεία επίτευξης των στόχων του εννιαμήνου με τα αντίστοιχα του εξαμήνου και του τριμήνου, προκύπτει ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για δημοσιονομική πειθαρχία. Συγκεκριμένα, η απόκλιση μεταξύ στόχων και πραγματοποιήσεων από 9,9% στο τρίμηνο, διαμορφώθηκε στο 6,8% στο εξάμηνο και στο 3,4% στο εννεάμηνο του 2013.

  Ειδικότερα, από τα πέντε υπουργεία που είχαν παρουσιάσει υπερβάσεις έναντι των στόχων τους στο εξάμηνο, δύο υπουργεία παρουσιάζουν επίτευξη των στόχων τους στο εννεάμηνο (Βουλή των Ελλήνων και υπουργείο Εσωτερικών) ενώ δύο υπουργεία έχουν μειώσει το ποσοστό της απόκλισης τους έναντι των στόχων (Δικαιοσύνης και Οικονομικών).

  Τα υπόλοιπα υπουργεία που είχαν κινηθεί εντός των στόχων το εξάμηνο, πλην του υπουργείου Εργασίας, διατήρησαν τη θετική πορεία επίτευξης των στόχων και στο εννιάμηνο.

  Πηγή: naftemporiki.gr

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα