• Ο Βρούτσης για τις συντάξεις

  1:14 μμ, Παρασκευή 13 Σεπ 2013 1:14 μμ, Παρασκευή 13 Σεπ 2013

  Ο Βρούτσης για τις συντάξεις

  «Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μελετά όλα τα αναγκαία μέτρα και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διασφάλιση των παροχών του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)». Τα παραπάνω αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για τις παροχές του ΕΤΕΑ και το ενδεχόμενο νέας περικοπής στις επικουρικές συντάξεις.

  «Με τον Ν. 4052/2012 καθορίστηκε ρητά ο νέος τρόπος υπολογισμού της χορηγούμενης από το ΕΤΕΑ σύνταξης από 1.1.2015, με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, ο οποίος εξασφαλίζει την αναλογιστική ισορροπία του συστήματος μακροπρόθεσμα», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και επισημαίνει ότι «προκειμένου να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμη οικονομική ισορροπία του Ταμείου εισάγεται από το νόμο συντελεστής βιωσιμότητας, ο οποίος θα αναπροσαρμόζει όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές».

  Ο κ. Βρούτσης υπενθυμίζει, επίσης, ότι η ένταξη των ταμείων στο ΕΤΕΑ ολοκληρώθηκε την 28.2.2013 και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για το νέο Ταμείο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του.

  «Γενικός στόχος των δομικών αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι η προστασία της δημόσιας, καθολικής, υποχρεωτικής και αναδιανεμητικής φύσης της κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας η οποία θα διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη του συστήματος και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του» τονίζει ο υπουργός.

  Ειδικά για την ενοποίηση των φορέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, αναφέρει ότι πλέον δημιουργήθηκε μια στέρεη και ευρύτερη βάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους, καθώς επιτυγχάνεται η εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα, η ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων μισθωτών, η μείωση του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους στο ενιαίο ταμείο και η μακρόχρονη βιωσιμότητα του συστήματος επικουρικής ασφάλισης μέσα από μια αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών.

  Στο έγγραφο γίνεται αναφορά και στη διαχρονική μεταφορά σημαντικών ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), προκειμένου να διασφαλίζεται η τακτική καταβολή των συντάξεων και λοιπών παροχών, και σε αυτό το πλαίσιο, μόνο στην περίοδο από το 2000 μέχρι και το 2012, μεταφέρθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό στους ΦΚΑ το ποσό των 187 δισ. ευρώ.

  Ο κ. Βρούτσης αναφέρεται και στην πρόνοια του Ν. 4046/2012, με τον οποίο προβλέφθηκε η σύσταση ανωνύμου εταιρείας αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε.». «Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία θα μεταβιβαστούν και θα περιέλθουν στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Το προϊόν της αξιοποίησης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την οικονομική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος» τονίζει ο υπουργός.

  Τέλος, στο έγγραφο γίνεται αναφορά και στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το ΑΚΑΓΕ, για το οποίο ο κ. Βρούτσης επισημαίνει ότι τα κεφάλαια του στις 31.05.2013 ανέρχονταν σε 1,637 δισ. ευρώ.

  Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα