• Υπ.Εργασίας:Επιβεβαιώνονται οι θετικές τάσεις

  3:26 μμ, Πέμπτη 12 Σεπ 2013 3:26 μμ, Πέμπτη 12 Σεπ 2013

  Υπ.Εργασίας:Επιβεβαιώνονται οι θετικές τάσεις

  Ικανοποίηση επικρατεί στο υπουργείο Εργασίας, καθώς όπως εκτιμούν κύκλοι του τα σημερινά δημοσιευθέντα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυνα­μικού της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Ιούνιο, "ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις θε­τικές τάσεις στο πεδίο της απασχόλησης τους τελευταίους μήνες, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα".

  Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείο Εργασίας, "σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απο­λύσεων, με αποτέλεσμα την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος οι προσ­λήψεις να είναι κατά 102.580 περισσότερες από τις αποχωρήσεις".

  Έτσι, λένε, "για πρώτη φορά την τελευταία περίοδο, επισημαίνεται από την ΕΛ­ΣΤΑΤ αυτή η θετική εξέλιξη, καθώς στο σημερινό δελτίο αναφέρει ότι «τον Ιούνιο 2013 παρατηρείται στις μη εποχικά διορθωμένες εκτιμήσεις σημαντική πτώση του ποσοστού ανεργίας (κατά 1,2 ποσοστιαίες μονά­δες)».

  Ωστόσο, όπως συνεχίζει το δελτίο, «η μείωση αυτή δεν αντανακλάται στα εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα διότι η εποχική διόρθωση απαιτεί ένα ικανό αριθμό «παρατηρήσεων» (μηνιαίων αποτελεσμάτων) για να δι­αγνώσει μεταβολή στην τάση εξέλιξης ενός μεγέθους».

  Συνεπώς, για τον παραπάνω λόγο, η ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα και με βάση τις τάσεις των προηγηθέντων ετών προέβη σε μια αυξητική εποχική διόρθωση, ανεβάζοντας το δείκτη ανεργίας στο 27,9%."

  Προκύπτει, ωστόσο, τονίζουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ότι μόλις διαπιστωθεί, με βάση τη στατιστική μεθο­δολογία που αξιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ, η διατηρησιμότητα της θετικής αυτής τάσης στην αγορά εργασίας θα ενσωματώσει στην προσαρμογή της επο­χικότητας τα νέα δεδομένα.

  Δηλαδή, κατά τους επόμενους μήνες τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία αναμένεται να εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα και να έχουμε μια κα­λύτερη εικόνα, προσθέτουν τα ίδια στελέχη.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα